Skip to content

Energetické čistenie priestorov Čistenie priestorov

Energia tvojho domova, kancelárie, obchodu hromadí energiu ľudí, ktorí sa v ňom zdržujú. Emócie a ich energie, ktoré sa tu hromadia, začnú pôsobiť na náladu, správanie a konanie tých, ktorí v danom priestore bývajú alebo pracujú. Či budú tieto energie pôsobiť na teba a tvoje okolie pozitívne alebo negatívne, závisí od toho, aká energia prevažuje v danom priestore.​​

Čistenie priestorov
čistenie priestorov

Programy, bloky, energie, entity a bytosti... Diagnostika a čistenie

V podvedomí každého človeka sa nachádzajú programy, ktoré riadia životné situácie. Každá životná situácia má svoj vlastný program a príčinu vzniku. Programy a z nich vznikajúce životné situácie môžu pôsobiť ako bloky-stopky alebo podporujúco. Diagnostikou sa presne pomenujú a zistia všetky príčiny (energie, programy, entity a bytosti, bloky atď…) , ktoré sa následne odstránia čistia na všetkých úrovniach aby ťa už nelimitovali a nezastavovali.