Bezpodmienečný príjem

Muž prináša do rodiny silu, oheň. Žena do nej prináša láskavosť, jemnosť. Pokým má človek vo svojom živote ciele, zmysel dokáže napredovať. Stratou zmyslu života človek začne upadať, klesať, duša začne chradnúť. Takému človeku klesne nálada, energia a zo živého, silného človeka sa postupne stane mäkký, nežiariaci, bezcielny človek.

Vieš aký má hlavný problém bezpodmienečný príjem?

V živote muža je jedným z najdôležitejších a najsilnejších hnacích síl, uživiť svoju rodinu. Táto hnacia sila dokáže človeka vyraziť z komfortnej zóny, postaviť ho zoči voči najväčším strachom a posúvať ho vpred, aby dokázal zabezpečiť svojej rodine dostatok zdrojov.

Čo sa stane podľa teba, keď mužovi zoberú túto hnaciu silu, cieľ, tento zmysel života?

Začni dávať mužovi bezpodmienečný príjem následkom toho stratí zmysel, aby pracoval, aby živil svoju rodinu. Následkom straty zmyslu života mu klesne nálada a postupne klesne energia na úroveň kedy bude takýto človek už nepoužiteľný.

Človek bez zmyslu života si sám začne vytvárať problémy a ťažkosti v živote, postupne začnú pribúdať zdravotné problémy. Takýto človek zvädne, upadne a chradne,  viditeľne sa mu skráti dĺžka života, pretože nemá zmysel pre neho robiť, keď pravidelne dostáva zdroje k svojmu životu.

Prajem vám správne rozhodnutie

Toto je len krátky článok, krátke zhrnutie následkov bezpodmienečného príjmu. Predpokladám, že máte radi svojich mužov, svojich otcov, frajerov… K bezpodmienečnému príjmu nikdy nesmieme dôjsť. Peňažné ťažkosti je potrebné inak vyriešiť, zapojiť svoje schopnosti, silu a mozgové závity.

Držte spolu, objímte svojich partnerov. Možno ani neviete ako veľmi ich znepokojuje smerovanie tohto sveta. Ľúbte ich. Muži nedajú najavo, že si s niečím nevedia poradiť.

Mám vás rád

-R-