Iniciácia, wax, presahy 1.časť

Ahojte priatelia. Ako súvisí wax so spiritualitou? Je wax zbraňou alebo nástrojom v okultnej-spirituálnej vojne? Hromadia sa mi otázky k očkovaniu a očkovaným. 

Čo predchádzalo vzniku tohto článku? 

Jedna pani rozprávala o tom ako bola u veštca a on jej povedal také informácie, ktoré nemal odkiaľ vedieť. Meno jej starej lásky, rodinné pomery atď. Vždy ma zaujímalo odkiaľ berú niektorí „veštci“ informácie, ako sa dopracujú k takýmto informáciám ktoré nemajú odkiaľ vedieť. Dnes som mal možnosť otestovať jedného takéhoto veštca a z výsledkov som zostal obarený, pretože úzko súvisí s očkovanými. Upozorňujem nie všetci musia byť nutne rovnakí.

Odkiaľ berie tento veštec informácie? 

V minulosti som už spomínal entity Archontov. Pokiaľ si začnete vyhľadávať informácie na internete majte na pamäti, že tie nepochádzajú z praxe. Po premeraní veštca sa mi ako prvé ukázali negatívne entity. Osobne som čakal úplne iný výsledok. Po premeraní o aké entity ide sa ukázali archonti. 

Viacerí moji známi aj rôzne zdroje tvrdili, že sú na to používané „temné sily“ alebo entity ale pokým som to nemal vyskúšané, neveril som týmto tvrdeniam. Uložil som si ich ako informácie a keď budem mať možnosť premeriam otestujem a zistím. 

Archonti a niektoré entity sa dokážu napojiť na neurálny systém alebo nervový systém a vkladať do neho nové informácie. Rovnako ako pri wifi sieti, len v tomto prípade je routerom váš nervový systém, mitochondriálne obaly. 

Niekoľko zásadných postrehov

Ja som s archontmi ani raz nemal dobrú skúsenosť. Ide o nemateriálne parazity, ktoré sú húževnaté, odporné, škodlivé. Nešlo mi do hlavy, ako môže s nimi niekto obchodovať. Odstrániť ich je problematické a s príchodom waxu sa ich počet extrémne zvýšil. 

Archonti vysávajú z človeka energiu a extrémna únava nie je pri nich ničím výnimočným.  Keď som ich počas sedení porovnával, aby sme mali akútakú predstavu o čo ide. Bežné entity som prirovnal k slonovi, archonti sú ako 40-50 metrová veľryba. Človeku z nich prepne.

Parazitovaním konzumujú energiu človeka. To je ich podstata, že parazitujú. To znamená, že ak s nimi niekto obchoduje dajú mu informácie, musí za ne daný človek dať niečo na oplátku. Nie, nejde o poplatok pre veštca. Z nejakej úrovne si parazit uchmatne danú energiu. Odkiaľ?

Páčia sa ti moje články? Nachádzaš sa v životných situáciách, ktoré spomíname v článku?
Hľadáš riešenia na problémy? Pozri si čistenia, ktoré ti ukážu nové spôsoby riešenia problémov.

Diagnostika a čistenie problémov a ťažkostí

Energetické čistenie priestorov

Výsledky sa vzťahujú na všetkých, nielen na „nášho“ veštca. 

Na otázku z akej úrovne si archonti zoberú energiu výmenou za odpovede? Výsledky: Zdravie, hnev, traumy, smrť – epidémia, zvieracie správanie, spirituálny rozvoj (blokujú).

Ďalej: vražda, nepokoj, egocentrizmus, chybné rozhodnutia, negativita, strach zo života, lipnutie na duchovnosti, DNA/gény, poškodenie duše,  agresivita pudy neprijatie života, DNA/gény. 

Výklad

U očkovaních vidíme plošné zhoršenie zdravia. Každý zaznamenal zvýšenú agresiu a hnev u očkovaních. Sú oveľa citlivejší na traumy, ktoré nemajú spracované. Pokiaľ ťuknete na takúto traumu reagujú prudko a prehnane. Smrť – epidémia tou sme si prešli od 2020 – 2023. Zlou správou je, že kovid plandémia pokračuje tou je následok očkovania a plandémia poškodeného zdravia. 

Zvieracie pudové správanie, agresivita – pudy, zlosť, zvieracie správanie môžeme pomenovať jedným slovom hnev. Vražda v tomto prípade ukazuje zámer celkového zníženia populácie. Nepokoj, egocentrizmus sa posilnil u očkovaních. Cudzí názor nie sú ochotný prijať. Vedia, že s nimi niečo nie je v poriadku ale ani pomenovať to nevedia a z toho sa znepokojujú. Negativita, strach zo života sa u nich extrémne posilnil.

Lipnutie na duchovnosti = falošné duchovné reči, aby alibizovali a ospravedlňovali svoju agresiu, sebeckosť, škodenie druhým. Uprednostnenie duchovného pozlátka namiesto lásky, láskavosti, porozumenia, spolupráce. Neprijatie života, nie sú ochotný prijať fakty, ktoré sa ich priamo týkajú. Zmenený charakter zmení správanie človeka a nesprávne (napr. agresívne) správanie poškodzuje dušu. 

Pravidlo: Duša sa chráni pred vysokým poškodením zničením fyzického tela alebo ukončením života. 

Kde sa nachádza kľúč k ochrane pred archontmi? DNA/gény

Sme doma. Ako spomenul v mojom prvom výklade vychádzali mi výsledky, že wax sa zapisuje do genetiky natrvalo. Kľúč k tomu, aby ľudia nepriťahovali archontov sa nachádza v DNA/génoch. Kam sa zapisuje mRNA z waxu? Do genetiky. 

Podstatným nebol veštec a jeho metódy. On len pripomohol k ďalším zisteniam, ktoré ležali na stole, ale poskladať sa nedali bez tejto skladačky. Vírusy sú neviditeľné, wax gen. kód je neviditeľný a takisto sú neviditeľné sily, ktoré pôsobia v pozadí napríklad archonti a zámery tvorcov waxu. Aby sme pochopili čo sa udialo v okultnej rovine musíme sa pozrieť na iniciácie/zasvätenia. Nemyslím na máchanie rukamy a „tajomné“ rituály. Pozrieme sa zmeny, ktoré sa udejú v človeku počas zasvätenia. 

Hlavnou otázkou zostáva: Je wax iniciáciou – zasvätením v okultnej rovine? 

Pokračovanie >>> 

-R-