Čoho sa obáva moc?

Dobrý kamarát, ktorého väčšina z vás sleduje, mi položil otázku, čoho sa obávajú elity? Na internete koluje veľa všeobecných informácií, poloprávd, domnienok, teórií. Pozrel som sa na koreň tejto otázky bližšie, nestačili mi všeobecné informácie. Tí, ktorí sledujete moje články, viete že nemám dopredu pripravené odpovede. Zisťujem, overujem, kontrolujem aktuálne informácie.
 
Prečo je dôležité venovať sa tejto otázke?
Z odpovede sa dozvieš, na čo sa treba zamerať Ak napríklad zistíme, že súper má pocit, že tvoj rozvoj by vplýval na jeho moc, postavenie a vplyv, potom by si sa mal zamerať predovšetkým na svoj rozvoj. V akom smere, je nateraz detail. Po dôkladnom bádaní a upresnení otázok som  sa dopracoval k nasledovným odpovediam.

Problémov a ťažkostí

Energetické čistenie

Výstupy

Pýtal som sa na otázky typu boja sa elity prebudenia? Nie. 
Možno na niektorých štátnych pozíciách, ale z prebudenia nemajú obavy.
Po viacerých upresňujúcich otázkach mi vyšli odpovede, na ktoré sa väčšina ľudí nesústredila.
Elity majú obavy z prebudenia, napr. iného typu prebudenia? Áno
Niečo v ľuďoch? Áno.
Majú obavy z prebudenia schopnosti ľudí? Áno.
 
Keď pracujete na sebe, rozvíjate sa, získavate poznatky, ktoré viete použiť, viete indukovať zmenu vo svojom živote, vo svete, potom rozvíjate v sebe existujúce schopnosti, prebúdzate driemajúce schopnosti alebo rozviniete nové zatiaľ nepoznané schopnosti.
Následkom toho, prichádzajúce problémy prestanú byť problémom a stanú sa úlohou, ktorú treba urobiť.
 
Prečo sa obávajú práve schopností ľudí?
Duša (laicky zjednodušene energetika, energia človeka) rastie od poznatkov, ktoré vie použiť vo svojom živote. Rastie veľkosťou (metricky, kubicky) ako keď rastie človek.
 
Stalo sa vám niekedy, že ste si mali vybrať medzi dvoma možnosťami, informáciami a nevedeli ste si vybrať správne? Schopnosť správnej voľby je tiež schopnosť. Možno dôležitejšia ako všetky ostatné. Schopnosťou nie je len maľovanie, vyrezávanie, ručné schopnosti, recitovanie.
 
Každý človek má niekoľko desiatok takých schopností. Niektoré používa a o väčšine ani netuší, že existujú. Elity sa neobávajú dobrého recitovania alebo maľovania. Schopnosti, z ktorých majú obavy budú iné, exotickejšie, ktoré dokážu zatriasť ich vplyvom, mocou, dokážu ochrániť človeka alebo vytvoriť rovnováhu, dokážu priamo vplývať na svet.
Tu bude potrebné ešte ďalšie bádanie a zisťovanie.
 
Od schopnosti zvoliť správne sa odvíja či niekto zostane otrokom, alebo sa mu zmení život.
Prajem vám správne rozhodnutie. Mám vás rád.
-R-