Diagnostika – prichádzajúce programy

Je obrovské množstvo informácií ohľadom testovacích sér, vedľajších účinkov a všetkého čo s tým súvisí. Avšak jedna vec nebola nikdy preložená do jednoduchej reči. Čo je v očkovacej látke v bežnej kuchynskej reči, bez obrovského množstva cudzích slov, ktoré neodzrkadľujú skutočnosť. Tieto názvy, pomenovania, tvrdenia a vyjadrenia sa tvária „dôležito“  ale nikto nevie v bežnej kuchynskej reči povedať či je to možno škodlivého možno dobré. Poďme sa na to pozrieť čo vychádza:

Diagnostika je meranie a zisťovanie informácií z informačných polí, z jemnohmotných úrovní. Výsledky nie sú výmyslom, meranie je úkon ako keď zmeriate pravítkom kus papiera. Má 20 centimetrov tak má 20 centimetrov a je jedno či sa ti výsledok páči, nepáči alebo to dokážeš prijať alebo vôbec to nepríjmeš. Toto pravidlo si treba zapamätať.

Životné lekcie a programy – opakujú sa dovtedy pokým ich nezvládneme.
Ako sa prejavuje očkovanie? Vnútorná sloboda na emočnej úrovni, emočne oslobodí od reťazí. Zaočkovaný má pocit, že sa oslobodila získal vnútornú slobodu.

Na čo vplýva očkovanie: deti, hnev, závislosti, vnútorná jasnosť.

Deti sú našou budúcnosťou. Cez nás vplýva na naše deti. Na deti mi vychádza vplyv cez idealizáciu spoločenskej prestíže. Pfizer sa berie ako nový Louis Vuitton (veľmi drahá milionárska značka). Deti vnímajú očkovanie ako ideál spoločenskej prestíže, ktorý musia dosiahnuť. Kto dostane Pfizer, ten sa vezie vo Ferrari. Manipulácia detí a nepriame smerovanie k očkovaniu cez idealizácie vlastných hodnôt.

Hnev – posilnenie agresivity a hnevu.

Závislosti – očkovanie vytvára emočnú závislosť, domnienka pokiaľ som zaočkovaný som chránený. Strachy a emócie, ktoré mali ľudia cez dlhodobé nátlaky a utláčanie sa uvoľnili v momente vpichnutia tejto látky. Po vpichnutí sa uvoľnil tento pocit utláčania a zároveň sa vytvorila emočná závislosť na očkovacej látke. Ten vytúžený pocit (padnutia reťazí) oslobodenia od strachu a reštrikcií priniesla očkovacia látka. Kvôli tomu, tento istý pocit budem vedieť znova dosiahnuť len cez očkovaciu látku, takto sa vytvorila emočná závislosť.

Vnútorná jasnosť – na genetickej úrovni je to program prijatie života a vplyv na zdravie. Pokiaľ sú programy pre zdravie pozitívne nemôžeme hovoriť o vedľajších a škodlivých účinkoch nakoľko by neboli takéto prejavy. Pokiaľ mi je známe je dosť priamych svedectiev, ktorý hlásia akési negatívne prejavy po očkovaní. Čiže len čisto o pozitívnych programoch nemôžeme hovoriť, jednoducho sa to vylučuje. Preto som si pre seba položil otázky: je vhodná pre zdravie? nie. Rozvíja zdravie? nie. Podporuje zdravie? nie. Vylepšuje zdravie? nie. Vylepšuje imunitný systém? Nie. Ďalej som sa nepýtal.

Prijatie života – Pán doktor Lakota aj ďalší vedci vysvetlili nezávisle od seba vysvetlili že mRNA dokáže prepísať DNA človeka. Túto informáciu si každý musí sám overiť. Patent moderna uvádza túto očkovaciu látku nový genetický operačný systém. Časom budú musieť musieť zaočkovaný prijať život s týmto novým operačným systémom. Telo nemusí fungovať tak ako človek bol na to zvyknutý.

Položil som otázku na doplnenie tohoto významu prijatie života, vyšli mi všetky výsledky, ktoré som doteraz napísal + rozpad budúcnosti. Ja ako laik to chápem tak, že ľudia nevedia predpovedať a predpokladať čo im spôsobí tento nový operačný systém, ako im toto sérum bude, vplývať na telo, na zdravie.

Pokiaľ by z hľadiska zdravia išlo o pozitívne programy potom by sme mohli čakať zlepšenie zdravia a lepšie zdravie v budúcnosti. Keď vychádzajú negatívne programy na zdravie potom nemôžeme očakávať zlepšenie.

Čo to vlastne to očkovanie je? Instatné a ľahšie riešenie zdravia ako vzdelávať sa a dbať o svoje zdravie. Očakávanie riešenia z vonka. Negatívne prejavy mi ukazujú zneužitie zdravia, nenávisť voči životu.

Pozitívne prejavy očkovania? Pravdovravnosť (toto som nepredpokladal a veľmi ma to prekvapilo) ďalej stabilita a múdrosť. Tu som doplnil otázku: Je to prejav očkovacej látky od pfizeru napr? nie. Je to prejav ľudí, ktorý pracujú na sebe a vďaka vynucovaniu očkovacej látky, reštrikciám a utláčaniu sa v nich prejavili tieto kvality a schopnosti. Ďalšie pozitívne prejavy som nenašiel.

Aké programy má v sebe očkovacia látka? Spiace programy a skryté programy – Keďže sa jedná o druh a charakter programov, spiace programy spinkajú do momentu, kým sa niečo nestane čo ich prebudí, vtedy sa aktívne prejavia. Ak sa aktivujú potom môžeme čakať rôzne prejavy podľa vyššie spomenutých programov (napr. vylepšuje zdravie? nie). Prejavov môže byť hocikoľko. Keď človek koná proti životu, proti bohu, miesto práce na sebe a dbaní o seba si zvolí instantné ľahké riešenie zvonka čiže žije tak ako doteraz.  Aktivujú sa genetické programy, ktoré vplývajú na mentálnej úrovni. Sú to rôzne druhy škodlivého myslenia ktoré oslabujú bunky, telo a orgány. Na emočnej úrovni sú to rôzne negatívne emócie, na úrovni duše sú to kroky proti vlastnej duši.

Príroda (boh) nám dal dokonalý operačný systém, ak niekoho otrávia alebo ho zrania, tento originálny genetický operačný systém funguje tak, že sa človek dokáže poskladať a uzdraviť. Ak nieje viera
vo vlastné telo, vlastné bunky, vlastnú imunitu potom nasleduje rozpad budúcnosti, rozpad zdravia a poníženie cez rôzne negatívne prejavy napr. cez choroby.

Skryté programy sú aktívne ale neviditeľné – vykonávajú svoju činnosť potichu, zmeny sú tiché pokým nepripravia všetky zmeny potrebné k podmienky k aktivovaniu skrytých programov. Na akej úrovni prebiehajú tieto zmeny: na úrovni genetiky, na úrovni zdravia a ďalšiu..

Najprv fungujú skryté programy (pripravia živnú pôdu) a keď dokončia čo je potrebné nastupujú spiace programy, ktoré sa aktivujú a nasledujú ich prejavy. Podľa vyššie identifikovaných prejavov sa ani v jednom prípade nejednalo o pozitívne prejavy, preto ak niečo nieje pozitívne potom tieto prejavy logicky budú negatívne.

Reakcie, ktoré sa šírili – niekto sa zaočkoval a pochválil sa, že nič mu nieje. To je super. Nech to tak skutočne zostane. Avšak skryté programy nefungujú na povel, že tak teraz tusom a ukáž sa. Mne z toho logicky ide, že spiace programy spinkajú dovtedy pokým podmienky na ich aktiváciu nenastanú. Na aktiváciu týchto programov ešte treba počkať. Ak človek vo svojom podvedomí čakal niečo negatívne potom si nebol na 100% istý, že sa mu nič nemôže stať. Preto je dobré byť ostražitý a podporiť svoje telo, dbať o seba.

Archetypy podľa univerzálnych zákonov – sú súbory programov, ktoré riadia náš život. Tieto univerzálne programy zabezpečujú naše správne fungovanie v našom vesmíre.
Vyšli mi: nenávisť k bohu, negativita, chlad, horkosť, strach zo života, strach z lásky, závislosti, zneužitie zdravia, skaza, sebaničenie. Sedí na to čo sme si doteraz povedali.

Bloky – mentálne myšlienkové nastavenia ľudí hlavné presvedčenia, potreba ochrany seba a iných, nátlak.

Na otázku na genetickej úrovni čo to spôsobuje mi vyšli výsledky: vytvára bloky v duši, blokuje vedomie ducha, blokuje programy duše. 

Keď sa niekto zaočkuje čo je potrebné čistiť?
Nervový systém (čiže očkovacia látka vplýva na nervový systém, ak to treba čistiť potom to nieje pozitívna záležitosť), porušená aura, ohniská vírusov. Po vstreknutí ako pôsobí očkovanie? Ako útoky ťažších temných bytostí, násilie. 

Pýtal som sa ďalej na útoky: Je to vlastne útok? Ano. Aký útok?  Kliatby.  Napr. v stredoveku ľudia ovládajúci kliatby a podobné útoky používali rôzne rituály, mechanizmy, ktorými vytvorili efekt – zmenu, ktorá negatívne vplývala na vybranú obeť. Kliatby si netreba predstavovať len ako niečo nehmatateľné neidentifikovateľné a nehmotné zlé prianie.

Podľa sily kliatby sa kliatba mohla prejaviť aj na genetickej úrovni alebo dokonca aj na úrovni rodu. Napr. rodové kliatby.
Takéto zlé prianie spravilo zápis na viacerých úrovniach napr. do genetiky, do podvedomia, do rodu a rodovej línie… Ak sa takéto zlé prianie (kliatba) prenášala z generácie na generáciu tak si môžeme byť istý, že tento zápis sa odovzdával geneticky čiže zlé prianie – negatívna myšlienka zmenila genetický kód človeka teda zapísal sa do genetiky a aj do epigenetiky rodu.

Je to identické ako človek v strese má oslabený imunitný systém, človek v dlhodobom strese má prejavy na zdraví až sa to postupne zapíše až do genetiky kedy vznikajú ťažšie choroby. Na očkovanie mi vyšlo: útok kliatba (ak by neprepisoval genetický kód tak by nevyšiel tento výsledok).

Ako mení očkovanie orientáciu na svet: posilňuje závislosti, ponižovanie cez deti. Stopky a upozornenia, že niečo nerobím správne prichádzajú tam kde to najviac bolí človeka cez deti. Detí sú naša budúcnosť, poníženie cez deti, prebieha keď človek stráca budúcnosť, rozpadáva sa mu, znižuje sa jeho zásoba.

Schéma toho, čím si musí prejsť zaočkovaný , akým duchovným, mentálnym vývinom tzv. evolúciou aby sa mohol dostať z úrovne programovaného chaosu cez očkovanie do lepšieho života: 
Programy ducha – pýcha
01 – idealizácia: ciele ➔
02 – negat. prejavy: kritika, neprijatie života, ➔
03 – Poníženie cez: zdravie – choroby, ťažké až smrteľné, psychika, fyz. telo úrazy, mentálna úroveň, neštastia a nehody, postihnutie – mentálne, schopnosti, pomalosť, smrť – vlastná. ➔
04 – Výsledok: agresivita voči okoliu , ťažká agresia a ublíženie, pohŕdanie, moralizovanie, hystéria, obviňovanie, sebaničenie, sebevražda, frustrácia, psych. problémy, ➔
Všetky výsledky sa nachádzajú v úrovni nevedomia, teda ľudia si to neuvedomujú čo sa s nimi deje. ➔ po uvedomení nasleduje pochopenie, ➔ potom prijatie / vďačnosť, ➔ odpustenie. Aktuálne je zo zaočkovaných viac ako 90 percent v úrovni uvedomenia (musia si uvedomiť čo sa deje okolo nich). V úrovni odpustenia je menej ako 1 percento.

Zbožštenie duše – žiarlivosť
Idealizácia: Tvorivosť
Negatívne prejavy: Chlad
Poníženie cez: schopnosti, deti, rozvraty
Výsledok: sebaničenie, sebapoškodenie, psych. problémy, depresia, vina, sebatrestanie.
Toto boli otázky na sérum, čo spôsobuje priamo a nepriamo očkovanie, aké následky môžeme čakať, aké sú prichádzajúce programy by sa dalo ešte viac premerať.

Každý sa rozhoduje sám za seba. Súdržnosť potrebujú aj očkovaní aj neočkovaní. Očkovaní majú neočkovaních priateľov a neočkovaní majú očkovaních priateľov. Nieje lepšie vychádzať v mieri a súdržnosti? Nech sa darí aj očkovaním aj neočkovaním. Majte sa radi. Mám vás rád.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA