Čistenie priestorov

Energetické čistenie priestorov

ČO JE ENERGETICKÉ ČISTENIE PRIESTOROV ?

Energia tvojho domova, kancelárie či obchodu hromadí energiu ľudí, ktorí sa v ňom zdržujú. Emócie a ich energie, ktoré sa tu hromadia, začnú pôsobiť na náladu, správanie a konanie tých, ktorí v danom priestore bývajú alebo pracujú. 

Či budú tieto energie pôsobiť na teba a tvoje okolie pozitívne alebo negatívne, závisí od toho, aká energia prevažuje v danom priestore.

ako prebieha čistenie

AKO VYZERÁ ENERGETICKÉ ČISTENIE PRIESTOROV ?

Farby na obrázkoch predstavujú rôzne energie, entity a iné bloky ktoré pôsobia na ľudí v danom prostredí. Každá energia posiluje iné správanie, iné programy u človeka, ktorý sa tam nachádza. Napríklad agresívny a konfliktný človek sa v prostredí, kde sú nahromadené energie konfliktov stane ešte konfliktnejším a nepríjemnejším.

BYT PRED ČISTENÍM

Energetické čistenie priestorov pred

BYT PO ČISTENÍ

Energetické čistenie priestorov po

ČO ZÍSKAŠ ČISTENÍM? ČO SA STANE PO ČISTENÍ ?

Energetické čistenie priestorov

KEDY JE PRE TEBA VHODNÉ TAKÉTO ČISTENIE?

EXTRA TIPY

ČISTENIE JE SLOBODA

Čisteniam priestorov a ľudí sa venujem už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia som zdokonaľoval metódy, učil som sa nové techniky a spôsoby, ako čo najefektívnejšie pomôcť napr. vyčistiť priestory od všetkého čo tam nepatrí (rôzne energie, entity a iné..).

V praxi sa stretávam s podnikavcami, ktorí strašia svojich klientov rôznymi poverami, domnienkami, tragickými správami, duchmi, démonmi, entitami či inými premystifikovanými tvrdeniami. Tieto vyjadrenia slúžia na vyvolanie strachu v tebe aby si sa rýchlejšie a ideálne okamžite rozhodol využiť služby dotyčného ezoterika, podnikavca. Popýtaj sa aké energie, akí duchovia, aké entity sú tam a prečo. Pokiaľ ti nevie racionálne vysvetliť príčiny, dôvody a súvislosti prečo sa tam nachádzajú tieto energie, potom ti nebude vedieť ani pomôcť. Nepovažujem za seriózne strašiť príliš mysterióznymi slovami ako duchovia, kliatby a pod. V mojich textoch tieto slová nájdeš, pretože prejavy treba pomenovať. Neslúžia však na strašenie ale na to aby sa ľudia vedeli zorientovať v tejto téme, pretože aj keď si niekto myslí, že u neho straší duch,  vôbec nemusí byť pravda.

V praxi sa častokrát stretávam s tým, že ma niekto vyhľadá po terapii alebo čistení iným terapeutom a poprosí ma, aby som mu pomohol, pretože nenastal želaný výsledok a dokonca ani žiadna zmena neprišla.

V priestoroch, kde sa často obmieňajú ľudia je nemožné ustrážiť pozitívnu energiu. Je celkom prirodzené, že nahromadené energie následne vplývajú na správanie a rozhodovanie klientov a zákazníkov častokrát do takej miery, že ku kontraktom či predajom vôbec nemusí dôjsť.

Prichádzajúci a odchádzajúci ľudia zanechávajú na mieste svoje energie a emócie, ktoré nemusia byť stále pozitívne. Každý dom, budova, kancelária, obchod má svoju minulosť. Ak sa v ňom stali nešťastia, hoci i len hádky, nahromadená negatívna energia tam mohla zostať. Preto je vhodné pravidelne robiť čistenie priestorov a zharmonizovať obchod, kanceláriu či domov.

Pred niekoľkými rokmi sme mali obchod s potravinami. Zo začiatku som priestory pravidelne čistil. V istý moment som dal prednosť iným aktivitám a čistenia som už nerobil na pravidelnej báze. Netrvalo to dlho a tržby začali klesať. Zákazníkov bolo menej, robili menšie nákupy a prejavovalo sa to aj na ich celkovej nálade a prístupe k nám.

Keď som sa začal cítiť skleslo a neprirodzene nervózne napadlo mi, že premeriam a počistím celý obchod. Vyčistil som priestory predajne čo sa prejavilo na celkových nákupoch, na množstve nakupujúcich a dokonca aj na nových zákazníkoch.

Negatívne energie hromadia v priestore (nestačí vyvetrať a vydymiť..), v materiáloch, v nábytku, v stenách. Stretol som sa s prácou „podnikavcov“, ktorí tvrdia, že máš v dome duchov. Nepovedia k tomu však ďalšie súvislosti , neurobia komplexný rozbor. Nedozvieš sa , aké anomálie sú v priestore. Vždy sa pýtaj na konkrétnosti.

Existujú svety a bytosti, ktoré vybrujú na iných frekvenciách ako my. Na to, aby sme ich dokázali vnímať, musíme mať vytrénované iné zmysly, tie “ magické“. Neodborným zásahom sa môže urobiť viac škody ako osohu, ak dotyčný nemá skúsenosti a nesprávne vyhodnotí situáciu.

Dom a byt

Čistenie priestorov domu a bytu
€299
249
90
 • Negatívne energie
 • Entity a bytosti
 • Všetko čo nepatrí do domu
 • Geopatogénne zóny
 • Harmonizácia priestoru
Popular

Podnikateľské priestory

Čistenie obchodných a výrobných priestorov
€799
499
90
 • Všetko čo nepatrí do podnikateľského priestoru
 • Všetko čo vplýva na podnikanie
 • Negatívne energie
 • Entity a bytosti
 • Geopatogénne zóny
 • Harmonizácia priestoru

Nadrozmerné priestory

Čistenie parkov, hál, kaštieľov, firemných priestorov.
€4990
2990
 • Negatívne energie
 • Entity a bytosti
 • Všetko čo nepatrí do domu
 • Geopatogénne zóny
 • Harmonizácia priestoru
 • Neprirodzené a ťažšie prejavy

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA