Keď myš mačku lovila

Čo sa stane s utláčateľmi? Aké sú následky pre vykonávačov rôznych nariadení a obmedzení?  

Posledné 2 roky vidíme zavádzanie rôznych opatrení obmedzení a nariadení v priamom prenose, ktoré často nemajú hlavu ani pätu. Majú spoločný názov “Veľký reset”. Tieto nariadenia a opatrenia musí niekto previesť do praxe, vykonať. Na koho padne špinavá práca je otázne. Ako sa vykonávateľ vysporiada s takýmito pokynmi, záleží od charakteru dotyčného človeka. 

Pokiaľ sa vykonávateľ rozhodne plniť nariadenia a pokyny utláčaním, vynucovaním, vyhrážaním, potom musí rátať aj s rovnakými následkami. Po takomto zákroku prichádza následok vo forme poníženia. Z hľadiska energetiky sa u vykonávateľa aktivujú programy (napr. rozpad kariéry, poníženie od okolia, rozpad a strata zdravia atď.), ktoré ho donútia zmeniť smerovanie t.j. nepokračovať v utláčaní, vynucovaní a vyhrážaní. 

Za posledné 2 roky sa rôzni vykonávači nariadení a opatrení opierali o myšlienku, že štátny zamestnanec nemôže niesť zodpovednosť a následky za pokyny, ktoré dostal od vedúceho. Netreba zabúdať, že karma nie je sviňa ale bazuka, ktorou myš (utláčaný človek) uloví mačku, v našom prípade vykonávateľa.
(stále hovoríme v úrovni energetiky človeka)

Nikto sa nevyhne následkom! Pred vlastnou energetikou sa nedá utiecť ani skryť. 

Môže to byť citlivo vnímajúca manipulátorka, premiér, rôzni ministri, rôzne elvírky (pozdravujem Hollywood) a ďalší vykonávači. Akú bazuku dostanú? To je dobrá otázka! 

Následky po utláčaní

Následky po utláčaní

Keď myš mačku lovila.

V úrovni energetiky by utláčanému človeku neprešlo ozbrojiť sa bazukou, pretože by sa stal rovnakým utláčateľom. Platili by pre neho rovnaké princípy a následky. Bazuka je v našom prípade následok, alebo karma.

Život má v takýchto prípadoch funkčné a dômyselné ochranné mechanizmy. Myš (utláčaný človek) sa nemusí pomstiť a doslova uloviť mačku. Ide o vážne témy, preto je zjemnenie v takejto forme nanajvýš potrebné. 

Pokyny, plány, nariadenia, rozkazy, okresanie základných ľudských práv a slobôd.

Niekto ich musí vykonávať, previesť do praxe, poprípade vynucovať ich dodržiavanie. Ich následkom je vytváranie nátlaku na ľudí a ich utláčanie. 

Kladivom na vykonanie nie sú samotní “vymýšľači” nariadení, pokynov a plánov. Nie oni idú s kožou na trh. Kladivom na vykonanie sú úradníci, policajti, sbskári (pozdravujem železničiara), rôzne elvírky (znova pozdravujem Hollywood), lekári, tzv. vedci, atď…

Keďže sa prioritne venujeme diagnostike programov, čisteniu, zlepšovaniu seba a svojho života, tento článok je predovšetkým pomoc pre tých, ktorí sú sami vykonávačmi a zaujíma ich vlastná budúcnosť a následky.

Dojmy a pojmy

Pravdepodobne existuje domnienka, že vykonávateľ tzv. štátny zamestnanec nenesie zodpovednosť za svoje činy. Takýto argument je len domnienkou. Ani štátny zamestnanec nie je oslobodený od vlastnej karmy alebo následkov. Je ľahšie konať neeticky, protizákonne, vytvárať nátlak a vykonávať utláčanie či kroky proti životu, keď žije vykonávateľ v domnienke, že sa zbaví zodpovednosti, pretože prípadné negatívne následky padnú na hlavu štátu.. Našťastie takto to však nefunguje.  

Čo sa vieme predstaviť pod pojmami problémy a ťažkosti? 

Pod nátlakom začne ľuďom klesať nálada a energia. Následkom toho prestanú správne myslieť a fungovať. Začnú miesto myslenia reagovať, prestávajú správne vyhodnocovať situácie, začínajú im vznikať ťažkosti a problémy, ktoré sami nevedia vyriešiť, postupne sa im oslabuje imunita, stávajú sa náchylnejšími na choroby. Paleta následkov je oveľa širšia teraz sme si vymenovali niekoľko príkladov.

Každý sa rozhodne či prinesie ľuďom ťažkosti a problémy, alebo riešenia a pomoc.

Prečo hovoríme o dvojsečnej zbrani? Pokiaľ by sme si predstavili programy človeka ako vodu v pohári, môže voda z pohára občas pretiecť a vyliať  sa (zvykneme hovoriť: “pretiekol mi pohár”). Každý program najprv musí v človeku vyrásť a posilnieť, až potom môže pretiecť. 

Následky u vykonávačov budú presne také, aké programy v sebe pestovali a nechali pretiecť do okolia! 

Prevládajú a posilňujú pozitívne programy? V tom prípade vytvára potizívne prostredie v sebe, vo svojom okolí, prináša riešenia a pomoc. Prevládajú negatívne programy? Cez človeka vtedy vyteká napr. hnev, nenávisť, pýcha, agresia, strach atď.

Utláčanie iných nie je len o plnení rozkazov a pokynov. Osobné programy človeka napr. pripútanosť, závislosti, pýcha a ďalšie programy rovnako pôsobia na prichádzajúce následky. Vykonávači v pýche sa vysmejú následkom, reagujú posmešne, ponižujúco, arogantne, pyšne. 

Jemná energetika človeka reaguje na takéto prejavy a správanie tak, že spúšťa ochranné mechanizmy vo forme poníženia. Musí prísť poníženie, aby si človek uvedomil, že koná nesprávne. Aké budú tieto poníženia / následky je výborná otázka. 

Kontrolná otázka: Ak už raz viem, že následky prídu a stačí na to len diagnostická metóda zistiť o aké konkrétne programy a následky ide, potom nie je šialenstvo takéto kroky robiť? A už vonkoncom v nich dlhodobo pokračovať?

Keď myš mačku lovila

Pozrime si niekoľko príkladov.  

Rozpad a strata budúcnosti, rozpad rodiny, rozpad vzťahov, strata zdravia, rozpad myslenia, zhoršenie osudu a budúcnosti atď.

Nátlak a obmedzenie zatvorené podnikanie > stopnuté živobytie dotyčný sa dostáva pod nátlak > klesne mu nálada a energia > prestáva správne fungovať nedokáže vyriešiť vzniknuté problémy a ťažkosti > ohrozenie vlastnej rodiny klesnutie energie a nálady partnerky manželka prestáva správne myslieť, fungovať a miesto myslenia začne reagovať pokiaľ nevedia vyriešiť túto situáciu, tak sa ich vzťah a rodina rozpadnú.   

Jeden dobrý príklad je známa burgráreň. Došlo tam k ťažkým konfliktom medzi majiteľom a vykonávačmi. Majiteľ sa postavil za seba a tým svoju rodinu, postavil sa na ochranu svojich zamestnancov a ich rodín. 

Príklad č.2 

Vykonávači a utláčatelia nepredpokladajú, že záznamy z ich konaní a činov uvidia aj ich blízki a rodina. Budú sa cítiť ich deti, rodiny, blízki ľudia lepšie alebo horšie? Energia a nálada im bude rásť alebo klesať? Keď im klesne nálada a energia, budú sa ťažkostiam a problémom vyhýbať alebo si ich začnú sami vytvárať? 

Každý si môže položiť otázku: Ak by som bol v koži človeka, ktorého idem obmedziť, pokutovať, zničiť, páčilo by sa mi byť v jeho koži? Páčilo by sa mi, keby niekto išiel urobiť to isté mne?

Vykonávači o tomto nebudú hovoriť. Nebudú hovoriť o svojich problémoch a ťažkostiach, pretože by niekto zistil, že aj oni sú ľudia. Nevyhnú sa následkom, chorobám, rozpadom vzťahov, priateľstiev, manželstiev, zhoršeniu osudu a budúcnosti, následkom cez detí a rodiny a iným programom. 

Následky vždy prichádzajú tam, kde najviac zabolia. 

Nesprávne fungovanie človeka vytvára programy, ktoré ho následne musia ponížiť. Poníženie budúcnosti, poníženie konania, zdravia a rodiny atď. Takto funguje energetika človeka a jej ochranné mechanizmy. Niekto to nazve ochrana duše, iný zas karma alebo následky. 

Verím, že ti tento článok, z časti manuál pomôže zorientovať sa v živote lepšie. Prinesie viac lásky, láskavého prístupu, súcitu, spolupráce a riešenia pre tých, ktorí nájdu v sebe ochotu k zmene a náprave, chcú na sebe popracovať a nasmerovať seba a svoje blízke okolie k lepšiemu a láskavejšiemu svetu. 

Mám vás rád. 
-R-

Aké je riešenie?

Prestať fungovať ako kladivo pre cudzie ciele, zámery a uprednostniť seba a svoju budúcnosť.

Dokážu sa vyhnúť následkom? 

Nie. Musí dôjsť k zmene smerovania, k reálnej práci na sebe, k úprimnej ochote o zmenu a nápravu.

Krok proti životu, čo to je? Napr. dusenie pod handrou na tvár, čo je obmedzenie našej schopnosti dýchať. 
Kto sa nenadýchne o niekoľko minút je po ňom.  Snáď je to krok v súlade so životom? Je jedno či je to jemné obmedzenie alebo zadusenie. Ide o krok proti životu.