Kto staví na slobodu 2

Čo všetko bolo doteraz zatajované o prioritách? Ako sa podarilo dostať ľudí do otroctva cez ich priority? Aké poznatky nesmiete vedieť, ktoré by vám mohli pomôcť?

Cyklus otrokárov

Kto odovzdá riadenie svojho života do cudzích rúk, oslabuje seba a urobí zo seba obeť. 

Kto staví na slobodu 2 -  Priority a ich vplyv na náš život.

Pozrime sa na priority! Prečo práve priority?

Pre pochopenie celého konceptu veľkého resetu je nevyhnutné porozumieť prioritám. Koľko energie a pozornosti niečomu venujem, natoľko danú vec posilním.

Keď sa ľudí opýtam na ich priority, najčastejšie ich uvádzajú takto:

1.práca 2.zodpovednosť 3.deti 4.priatelia 5.záľuby a záujmy 6.rodina 7.peniaze 8.kariéra 9.imidž 10.medziľudské vzťahy 

Po premeraní vyšlo, ako to väčšina ľudí má nastavené v skutočnosti:

1.kariéra 2.peniaze 3.imidž 4.záľuby a záujmy 5.medziľudské vzťahy 6.zodpovednosť 7.rodina 8.priatelia 9.deti 10.práca

Teraz si pozrime, ako by mali byť zoradené priority, aby bol človek a jeho život v poriadku:

1.Ja, práca na sebe, smerovanie k vyššiemu, sebarozvoj 2.Rodina 3.Zodpovednosť 4.Deti 5.Medziľudské vzťahy 6.Imidž 7.Práca 8.Kariéra 9.Priatelia  10.Záľuby a záujmy 11.Peniaze

Čo je trik v celej hre otrokára? Ako musí premýšľať otrokár? 

  • Čomu venujem najviac pozornosti a energie, to rastie a posilňuje.
  • Čo musím spraviť, aby priority ľudí boli závislé od vplyvu mojej priority?
    Musím vytvoriť prioritu, ktorá bude stáť nad všetkými ostatnými.
  • Keď systémovo nastavím moju vyššiu prioritu za úplne nadradenú, potom každý človek bude od nej závislý, bude závislý od môjho vplyvu, mojich zámerov, ovládania, ktorému sa nijako nevyhne. 

Následok: Nevedome a automaticky každý posilňuje prioritu a zámery otrokára. Venuje tomu najviac energie, pozornosti a času. Odovzdá riadenie nad svojim životom do cudzích rúk. Závislosť od cudzích zámerov a od cudzej priority. Kompletne cudzie ovládanie nad nevyhnutným základom pre život (potraviny, voda, elektrina…).

Teraz to najdôležitejšie, systémová priorita!

Ako zabezpečiť, aby boli ľudia úplne závislí od systému? Ako ich udržať v otroctve? Stačí, keď ich priority budú závislé od jednej nadradenej priority. Systémová priorita nadradená všetkým ostatným nasmeruje ľudí do závislosti, pripútanosti a otroctva. 

Ako vyzerajú pozmenené priority?

0.Peniaze 1. Ja a moje smerovanie, práca na sebe 2.Rodina 3.Zodpovednosť 4.Deti 5.Medziľudské vzťahy 6.Imidž 7.Práca 8.Kariéra 9.Priatelia 10.Záľuby a záujmy

Zhrnutie: Všetko je podriadené peniazom. Peniaze majú moc a vplyv nad všetkým. Nad peniazmi stojí otrokár,  ktorý ovláda tlač a generovanie peňazí. Vplýva a ovláda všetko ostatné, čo sa nachádza pod jeho prioritou. 

 Otrok musí vždy zostať otrokom, ale musí si myslieť, že je slobodný.

Kto tlačí a generuje peniaze, ovláda všetko! Tvoj komfort, emócie, deti, smerovanie, oddych, kariéru, bývanie, či nakúpiš, študuješ, naješ sa alebo hladuješ, máš alebo nemáš prístup k peniazom. 

Kontrolná otázka: Čomu sa naša pozornosť a energia nemôže nijakým spôsobom vyhnúť? Peniaze.

Jeden príklad 

Človek, ktorý musí chodiť do práce sa dostáva pod nátlak. Pracovník musí dodržiavať pracovné podmienky a pravidláNásledkom toho sa dostáva pod nátlak. 

  1. Následkom nátlaku (jemný aj tvrdý nátlak) klesá nálada a energia človeka. 
  2. Komu dlhodobo klesá nálada a energia, prestáva správne myslieť, začína miesto myslenia reagovať.
  3. Kto nedokáže správne myslieť, prestáva v živote správne fungovať. Začínajú prichádzať problémy a ťažkosti do života, ktoré nedokáže vyriešiť. Nedokáže sa vyhrabať z diery.  

Inak reaguje človek, ktorý nemá zdroje, peniaze, energiu a inak sa správa človek, ktorý má peniaze a zdroje. Zamestnávateľ aj zamestnanec pracujú a konajú pre peniaze, následkom čoho sa dostávajú pod nátlak.

Pamätáte si, čím som začínal 1. časť článku Kto staví na slobodu?

Všetko čo sa udialo za posledné 2 roky nás smerovalo sem, do úrovne prežitia! V úrovni prežitia je obrovský nátlak na každého človeka. Tento nátlak vytvára ťažkosti a problémy v živote.

Z týchto ťažkostí a problémov človek nedokáže sám vyliezť, nedokáže ich sám vyriešiť, potápa sa stále hlbšie do bahna. Vyliezť vie jedine tak, ak dostane pomoc od človeka, ktorý nie je v bahne a nepotápa sa.

Kontrolná otázka: Od koho závisí smerovanie do úrovne prežitia? Od toho, kto tlačí a generuje peniaze. 

Zdražovanie, ktoré nás zasiahlo závisí od toho, kto tlačí a generuje peniaze.

Takto nastavené priority nie sú “kompatibilné” s našim vnútrom, emóciami, telom, životom, prirodzeným smerovaním, preto sa nevieme vyhnúť poklesu nálady, energie a z toho plynúcich následkov.  

Kto nemá tlačiareň na peniaze, automaticky sa stáva závislým a otrokom od toho,
kto tlačí alebo generuje peniaze.
 

Je potrebný veľký reset?

Veľký reset má za cieľ zabezpečiť smerovanie ľudí podľa vlastných pravidiel. Premeniť ľudí na obraz ním určený, ktorý už nie je kompatibilný s našim vnútrom. Nesprávne smerovanie vedie k strate a rozpadu budúcnosti, cieľov, zmyslu života atď.

Kontrolná otázka: 

Ako vyzerá smerovanie veľkého resetu? Následky a stopky, ktoré doteraz priniesol sú príjemné alebo odstrašujúce?

Naša duša a život nás upozorňujú ak ideme nesprávnym smerom v živote. “Niečo nie je v poriadku, zmeň to!” 

Ak je moje smerovanie nesprávne, robím niečo zle, potom život a moja duša dá veľmi jasné upozornenie, že  smerovanie nie je správne. Prichádzajú stopky, aby som zastavil, zmenil smer, napravil a pochopil to, čo je potrebné.

Ako ste spokojní s tým, kam smerujeme?

Život dostatočne upozorňuje ,,Pozor tam je bažina stiahne ťa nadol”! Nedeje sa to isté aj v prípade resetu? Takmer každému vytvára problémy a ťažkosti. Veľký reset nás vedie úplne opačným smerom ako by chcelo ísť naše vnútro, naša duša, náš vnútorný motor.

Synonymom veľkého resetu je rozpad budúcnosti, ponáranie sa do bahna, rozpad zmyslu života, rozpad cieľov…

Čo pomáha ľahšie zvládnuť súčasný stav?

V osobnej úrovni je to získavanie správnych poznatkov. Zmeniť seba, svoje konanie, svoje smerovanie.

1. Uvedomiť si a prijať, že kráľ je holý a už si z toho ďalej neprosíme. Povedať rázne nie!

2. Nepokračovať v tejto hre na otroka a otrokára.

3. Poupratať vlastné vnútro, pracovať na sebe, rozvíjať sa, vzdelávať sa nad rámec bežného školského vzdelávania.