Kto staví na slobodu 1

Všetko, čo sa udialo za posledné 2 roky nás smerovalo sem, do úrovne prežitia! Kto staví na slobodu? 

Každý, kto sa dostane do úrovne prežitia, zažíva obrovský nátlak s následkami. Prichádza nespavosť, znechutenie, rozpad cieľov, rozpad zmyslu života atď. Programov je mnoho. Realistický pohľad na aktuálnu situáciu je, zatiaľ nesmerujeme von z ťažkostí, z úrovne prežitia. Smerujeme stále dovnútra. Ako sa k tomu postaviť?

Napriek aktuálnemu smerovaniu, kto staví na slobodu?

Dva kroky pred a jeden vzad sa za posledné 2 roky zmenil a zrýchlil na 10 krokov vpred, jeden vzad, krátka pauza, nádych a 15 krokov vpred. Obmedzenia, reštrikcie, zámerné vytváranie ťažkostí a problémov, vytváranie nátlaku, napätia, zámerné škodenie od štátnych orgánov, zdražovanie, tlačenie do úrovne prežitia. 

Takto sa už nedá ďalej fungovať. 

Veľký reset, na ktorom sa zakladajú vyššie napísané riadky, urýchlil smerovanie do otroctva. Neprebieha len na jednej úrovni. Nejde len o bežný ekonomický reset, ktorý končí digitálnou ekonomikou, vytlačením nových peňazí alebo zmenou ekonomiky.

Veľký reset vplýva na každého a všetko, preto je veľký. Čo však pojem “veľký” v sebe ukrýva?

Veľký reset je resetom cieľov, zmyslu života, z toho plynúci spôsob života, reset myslenia, reset fungovania v živote, to najdôležitejšie reset citov-emócií.

Človeku, ktorému sa rozpadlo podnikanie, život v základe, budúcnosť, zmysel života, ciele, zažil obrovský nátlak. Ako náladu má človek po takomto “veľkom resete”? Veselú a dobrú, alebo mu nálada klesla? Je plný energie alebo je apatický? Vie okamžite vyriešiť problémy, alebo je bezradný a nahnevaný?

Už sa vám páči zážitok z resetu v plnej sile? Pritom nejde o ojedinelý prípad. Celý veľký reset zažívajú ľudia plošne! Takmer každý cíti účinky veľkého resetu priamo na koži.

O čom sa nehovorí? Toto ti vyhodí poistky!

Ako pôsobí plnenie rozkazov, nariadení na vykonávateľa? Aké sú následky?

Reset tlačí ľudí do úrovne prežitia. 

 V úrovni prežitia sú na ľudí obrovské nátlaky. Musíš všetko plniť ako doteraz ale viac zdrojov, peňazí ti nedajú. Zdražovanie ti takmer okamžite zníži množstvo tovaru, ktorý dáš do košíka ale zaplatíš rovnako. Viac zdrojov ti nedajú. Doteraz si nakúpil na celý mesiac, od zajtra kvôli zdražovaniu nakupuješ na 2 týždne. Minieš rovnaké množstvo peňazí, len tovaru je menej v tvojom košíku. 

Človeku pod nátlakom klesá nálada, stráca schopnosť správne myslieť a správne fungovať, začína robiť chyby. Začínajú sa mu kaziť životné situácie, prichádzajú ťažkosti a problémy. Tie nasledujú ťažké emócie. Následkom toho sa oslabí imunita a človek zostane náchylnejší na choroby. 

Aký je veľký reset, keď v konečnom dôsledku škodí ľuďom?
Veľký reset je smerovanie do sveta bez mieru, bez lásky, bez šťastia, bez radosti, bez úsmevu.

Kto staví na slobodu? 2. časť

Napriek nepriaznivej situácii existuje riešenie. Kto staví na slobodu 2 >>