Kto vidí do budúcnosti? – 1

Často sa píše a hovorí o zlatom veku ako o najzásadnejšej zmene, ktorá sa len tak udeje. Všetko sa mení, ale miesto lásky či porozumenia sa vo väčšine ľudí prejavujú rôzne formy strachu a hnevu. Kto vidí do budúcnosti? Moja správa pre tých, ktorí si myslia, že proti moci treba vystúpiť agresívne a zničiť ju. 

Nový svet sa nedá vytvoriť z hnevu, bez lásky.

Neboli by sme v novom svete o nič lepší, ak by nasledovala odveta, trestanie, odplata. To nie je zlatý vek, to je tmavý stredovek, vek strachu, inkvizície. Inkvizícia môže byť voči ľuďom vykonávaná mnohými spôsobmi, na mnohých úrovniach. Tak ako to je dnes.

K tomu, aby sme vstúpili do nového sveta, tento svet nesmie byť zničený. V novom svete musí byť prioritou etické konanie. Zároveň treba pomenovať a označiť klamstvá, ako aj tých, ktorí klamali, podvádzali, kradli a ničili, aby nás nikdy viac nemohli viesť. Jednoducho treba začať nový život.

Treba porozumieť, že do ulíc môže ísť 50 000 , 100 000, aj milióny ľudí. Moc bude vidieť, akú silu má proti nám použiť. Vodnými delami, lietadlami, zbraňami získajú prevahu. Na druhej strane je každý ozbrojený. 
My už netvoríme jednotu. Jednotu s utláčateľom, utláčaným, vystrachovaným lekárom, ktorý nás nevidí ako pacienta, ktorému treba pomôcť, ale vníma nás ako zdroj nebezpečenstva. Toto je armagedon.

Kam vedie táto cesta? Vzájomne si ubližujeme, bojíme sa jeden druhého, ty si očkovaný, ja nie som očkovaný. Čokoľvek robí aktuálna nomenklatúra, budúcnosť sa nedá zastaviť. Je veľmi dôležité, aby bol tento prechod mierumilovný.

Ako sa dá prežiť?

Vojna nie je len o tankoch a dronoch. Dnes je vojna niečo úplne iné. Tisíce ľudí naženú na hranice a sledujú, aký konflikt tam vznikne, kyber útoky, odstavia vodu alebo elektrinu, zavádzanie, manipulácia…

Vojna bude prebiehať na úplne inej úrovni. Toto celé mRNA, kadejaké špeciálne očkovacie látky – sú to špeciálne zbrane, ktoré sa dajú použiť na dobré, ale aj zlé účely. Behom krátkej doby sa dozvieme, či tie, ktoré sme dostali boli použité na dobré alebo zlé ciele.

Verím, že boh dokáže všetko otočiť a napriek rôznym predpovediam, nedôjde k hromadnému odovzdávaniu kabátov. Ľudstvo sa zobudí a pôjde iným smerom.

Čo máme dovtedy robiť?

Vytvoriť komunity s tými, ktorým veríme, máme ich radi, aby me boli schopní prežiť v akejkoľvek situácii.

Prečo hovorím o prežití, veď obchody sú plné. Obrovské množstvo peňazí čo sa vytlačilo za posledné 2 roky spôsobuje extrémne zdražovanie. Príjmy a výplaty sa nezvyšujú rovnakým tempom ako zdražovanie života. Pokiaľ nemáte tlačiareň na peniaze, nerozhodujete o ničom.

Kto vidí do budúcnosti?

Kto vidí do budúcnosti?

BUDÚCNOSŤ

Prečo o tomto rozprávam? Na túto cestu nemôžeme vstúpiť. Musíme nájsť iné riešenie.

Si suverénna bytosť, ktorá verí, že štát, banky ťa ochránia. Odovzdáš svoje práva, pôjdeš za vojaka. Keď treba, umrieš za svoju krajinu. Pošlu ťa však do vojny, ktorá patrí ropnej spoločnosti či farmaceutickým koncernom na získanie profitu. Odkryjú sa vo svete klamstvá a manipulácia.

Ďakujeme, už si z toho neprosíme!

Balónové peniaze zničili svet. Veľa ľudí verí v to, že jeho virtuálne peniaze vytvoria ďalšie peniaze. Za tým však nič nie je. Za balónové peniaze bude stále menej a menej ľudí ochotných niečo spraviť, vyrobiť alebo predať.

Má zmysel spraviť si veľké zásoby potravín? Vidíme dopredu, aká katastrofa bude nasledovať? 
Môže padnúť mena, krachnú finančné trhy, môžu padnúť burzy, môže sa stať čokoľvek. Pod samoudržiavacimi komunitami si viem predstaviť priateľskú, rodinnú komunitu, ktorá vytvorí možnosti na prežitie 2-3 mesiacov bez ujmy. Veľmi verím, že to nebudú roky, kým táto zmena prebehne.

Medzi jednotlivými mocnosťami je veľké napätie. Toto napätie je napnuté na prasknutie. Nikto nechce, aby imaginárne hodnoty boli zničené. Nikto nechce aby padli mestá. Mocnosť dostane ľudí na kolená (oslabí ich) napríklad cez kybernetický útok, odstaví elektrinu a vodu atď. Následne, ľudia sami pôjdu smerom do chaosu.

Presne tomuto sa treba vyhnúť.

Tieto komunity môžu byť 10-20 ľudí, nie veľa, pretože potom prichádzajú napätia a konflikty. Následne sa tieto komunity začnú spájať. Choďte tam kde budete môcť mať vlastnú pitnú vodu, budete mať možnosť kúriť, budete mať k dispozícii elektrinu. Nemci nasadli do svojich karavanov a premiestnili sa o dobrý kus ďalej, tam kde si vedeli kúpiť vodu a elektrinu.

Celosvetová koalícia, ktorá dnešnú situáciu vytvorila, má obrovskú moc a nie práve na politickej úrovni. Integrovali sa do systémov utláčania, kde si už oni sami vytvárajú svoje vlastné zákony a pravidlá. Častokrát aktuálne regulačné vlády s tým nevedia nič spraviť. 

Príjmime skutočnosť, že je nami volená vláda a nad ňou je jedna obrovská moc, ktorá vie vykonať čokoľvek v tomto systéme.

Čo vieme spraviť?

Je veľmi dôležité aby sme ukázali, že sme ľudia, ktorí rozmýšľajú inak. Táto záležitosť sa nerieši na politickej úrovni. Ak budú nové voľby, dajú sa kľudne odtlačiť núdzovým stavom do doby, kedy sa neuskutočnia.

Tento systém nie je potrebný a nechceme ho. Toto si zapamätajme.

Zlatý vek nemôže byť založený na organizáciách utláčania. Nemôže sa zakladať na utláčaní ľudí. Napríklad im nedáš lekársku starostlivosť, ak nesplnia jednu alebo druhú podmienku. Ľudia potrebujú slobodu a mier. 

A čo naše deti? Rodič, ktorý si ochraňuje svoje dieťa, zájde za akékoľvek hranice, keď ho budú do niečoho nútiť. Veľa ľudí je takto. Pravdepodobne ide o jeden zlomový bod, kedy sa ľudia zobudia a začnú premýšľať nad tým,
čo je dôležité v našich životoch.

Ako sa uskutoční prechod v mieri? Neviem. 

Na protestoch sú ľudia, ktorí v pozadí vytvárajú konflikty a útoky, pretože celá akcia nešla smerom, akým si to predstavovali. Z pozadia nás neustále vedia provokovať. Je veľmi dôležité, aby všetky svoje rozhodnutia robili s chladnou hlavou. Nesmieme nechať, aby nás vtlačili do konfliktov, útokov. Agresia a nenávisť nie sú riešením. Cesta nenávisti nie je naša cesta.

S porozumením viem prijať toho, kto voči mne zakročí zo strachu alebo mi chce niečo nanútiť. Nie je isté, že aj on myslí rovnako keď vyjdem na ulicu a nájde si ma so slzným plynom alebo vodným delom. 

Všimnite si, že prebieha ignorácia skutočných znalcov a expertov. Keď niečo povedia tak to si nikto nevšíma. Vzájomná komunikácia v takejto forme nemá žiadny zmysel. Moc dala svoje pokyny vláde, ktorá tieto pokyny plní. Kde tieto pokyny dostali je úplne jedno.

V Švábovom novom svete sa nedá žiť. Oni nemajú inú možnosť, pretože vedia a cítia, že celá ríša, ktorú vytvárali viac tisíc rokov sa im rozpadne. Teraz vidíme jeho posledné dni. Zdochýnajúci kôň kope najväčšiu. Ukazujú svoju silu, vytvárajú ďalšie zverstvá. Prichádzajúce zmeny a nový svet sa nedajú zastaviť.

Ako sa táto zmena prejaví? Ako sa naše vyššie ja zapojí do tohto procesu? To je dobrá otázka.

Veľa sme rozprávali o evolučnom skoku, keď pod zadkom žabky zovrie voda a ona vtedy vyskočí.
To, čo sa dnes deje, je práve zohrievanie vody pod zadkom ľudstva. 

Počuli sme, že pred nami bolo 6 civilizácií. Ich stopy sa už mnohokrát našli. Ktorým smerom skočí ľudstvo je otázne. Ako predchádzajúce civilácie si vzájomne skočíme do vlasov a zanikneme, alebo prídeme na to, že nový svet sa dá postaviť len vo svetle lásky.

Pravidelne sme cez médiá programovaní. Z rádia a televízie neustále vyteká strach. Pokým je tento strach silnejší ako viera v seba dovtedy nemáme veľa možností na zmenu. Médiá vedia veľmi dobre manipulovať ľudí. Priznajme si to.

Si suverénna samostatná bytosť. Treba pracovať na sebe a premeniť sa na svoje najlepšie ja, aby sme mohli pokračovať do nového sveta. Nazvime to človek podobajúci sa na boha alebo vyššia životná forma. Človek podobajúci sa na boha je tolerantný, pretože nie je ovca a pozná svoju hodnotu. Nový človek Možno neje nepije aj niekoľko dní ale nepredá svoju dušu za 2 kilá zemiakov. Kým sú ľudia ochotný predať sa za 2 kilá zemiakov, dovtedy si ich budú kupovať.

Prebudenie je jediná cesta

S prebudeným človekom sa to nedá spraviť. Prebudenie je jediná cesta, aby nastala zmena. Je potrebné vystúpiť z utláčajúcich komunít, potom je treba vytvoriť nové komunity, ktoré neutláčajú ľudí. Zo dňa na deň vidíme (napr. v Austrálii) dopredu naplánovaný program ako pošliapať a zmazať slobodné ľudské práva, v podstate akékoľvek práva na život.

Príde to do Európy? Príde. Príde to na slovensko? Príde. Veľmi veľa ľudí stráca svoju prácu, pretože na niektoré reštrikcie nie sú ochotný pristúpiť.

Keď viete pomôžte im dať prácu alebo čokoľvek aby sme spoločne prežili tieto útoky.

Pri nedostatku potravín, nie je riešením: “mám 20 kíl ryže a všetko si nechám pre seba”. Zjedzme to spolu a potom nájdime riešenie ako získame ďalšie potraviny. Toto je podstata celého. Spoločné zdieľanie, spájanie sa, súdržnosť, vzájomná podpora. Máme našu komunitu založenú na priateľstve, láske, dôvere a na tom čo sa nedá opísať.

Láska, ktorá ide z nás je jediné čo dokáže prekonať a posunúť svet z aktuálneho stavu do nového.

Celý svet smeruje do veľmi škaredého konca a predchádzajúcich 6 civilizácií je toho dôkazom. Prečo nevedeli tento bod prekonať? Premýšľal som nad tým. 

Tieto pasce, ktoré sú v našich životoch, boli rovnako prítomné aj v ich životoch. Je to súčasť programov, ktoré dostalo homo sapiens. Až keď ich budeme vedieť evolučne prekonať, prekonať tento bod potom skutočne môže prísť zlatý vek. Zlatý vek sa nedá vytvoriť s hnevom a nenávisťou, jedine s láskyplným svetlom a príkladom.

Nad týmto sa zamyslite.

Ako si predstavujete zlatý vek? Pripojíme sa k predchádzajúcim civilizáciám: “Nóó vymrela aj siedma”? Znova začneme s kamennými bakuľami a znova zblbneme z peňazí? Celý cyklus sa začne od znova?

Treba nájsť v sebe ochotu k zmene a náprave. 

Máme krídla, s ktorými by sme vedeli lietať, ale na hlavách máme stále klietky. 
Prajem sebe a všetkým taký svet, v ktorom je zlatý vek dominantnou motiváciou. 

Mám vás rád.
-R-