Máme problém! Smerujeme správne? 2

Máme problém! Smerujeme správne? Ronova predpoveď: Čoskoro budú vytvorené ľudské zákony, ktoré budú vyzerať ako najlepší zámer pre najvyššie dobro. Cez tieto zákony a nariadenia bude vynucovaná poslušnosť, konanie proti životu, ponižovanie druhých, utláčanie ľudí, oklieštenie základných práv a slobôd človeka a v neposlednom rade smerovanie do otroctva. 

Tieto zákony budú starostlivo podporované celebritami a známymi osobnosťami, aby vytvorili idealizácie v ľuďoch na politikov, tzv. vedcov, vidíme klaňanie sa modlám atď.

U nás sa to už začalo. Vynucovanie a oklieštenie základných práv a slobôd človeka má na starosti zákon o hospodárskej mobilizácii. Ak by niekto nevedel o čo ide, pozrite si video nižšie.

Máme problém! Smerujeme správne? 2

Kam smerujeme? - 1

1. Časť predpovede Rona Wyatta 

Čo je to znamenie šelmy? – V bežnej reči.

Synonymom slova znamenie je znak. Označenie niečoho alebo niekoho. Posledné plošné označenie ľudí slúžilo na to, aby označený človek dostal zdravotné potvrdenie tzv. kovid pas. 

Falošná idealizácia

Mnoho príbehov, ktoré sú podnecované diablom vyzerajú ako by boli najlepším zámerom, najlepším riešením, ktorá sa kedy stala v našej spoločnosti.

“A tebe sa to nepáči?”

Tieto nariadenia budú v priamom rozpore s božími zákonmi. Kto sa bude riadiť “falošnými” božími zákonmi, nariadeniami, automaticky musí porušiť desať božích prikázaní. Jedno vylučuje druhé. Následkom toho obdrží človek znamenie šelmy. Ľudia získali povolenia na chodenie do obchodov.

Otázkou už nie je či sú tieto informácie pravdivé.

Tieto poznatky obdržal Ron pred viac ako 30 rokmi.  V súčasnosti sa deje presne to, čo vraveli anjeli Ronovi.

Ľudské pravidlá nás nútia zničiť Boží zákon. 

Boh príjme len zachovanie jeho prikázaní, smerovanie k bohu, lásku v srdci, lásku v duši.

Máme problém! Smerujeme správne?

10 prikázaní je tichá dohoda a zmluva s Bohom stvoriteľom. Táto zmluva sa nikdy nezmení. Každý, kto si zvolí inú dohodu/zmluvu, začne sa od Boha vzďaľovať. Niekto by povedal, že smerovať od prírody, od vesmíru je veľmi nebezpečná hra. Je to predsa zdroj, jadro nášho života. Smerovať od zdroja znamená nabrať úplne iný smer. Aký a kam? To sa možno čoskoro dozvieme. 

Čo predstavuje pečať šelmy?

Niekto by povedal, že testovacie sérum, ktorého prijatie je vynucované. Pokiaľ ti ho nevpichnú, nenakúpiš. Skutočne príde doba, keď nebudeme schopní nakúpiť ani predať?

Idealizácie, idealizácie duchovna, idealizácie politikov, lekárov, vedcov…

Idealizácie celkovo fungujú ako ružové okuliare. Nevidím veci reálne také aké sú, vidím ich cez ružové okuliare v zlepšenej verzii. Napríklad zamilovaný človek vidí partnera cez idealizácie / ružové okuliare krajšieho, lepšieho. Reálne je tento človek rovnaký ako pred idealizáciou, chodí na záchod, chrápe, prdká, možno má aj menej príjemné vlastnosti. 

Idealizácia sa vytvára, aby ľudia prijali podsunutú informáciu za svoju. Ideálne bez odporu, bez kritického myslenia, bez zbytočných otázok, so slepou dôverou.

Politici, vedci, lekári, predstavitelia cirkvi sa museli v očiach ľudí zidealizovať, aby slepo prijali “včeličku” ako riešenie. Títo ľudia mohli komunikovať čokoľvek, smerovanie viedlo vždy k okliešteniu slobody a práv. 

Synonymom toho, čo si Ron vypočul od anjelov je masívne zotročenie

O aktuálnom dianí vo svete, vedel Ron už pred 30 rokmi. Vedel o tom, že sa nebude dať nakúpiť bez očkovania a kovid pasu. Prakticky pred 30. rokmi pomenoval zákon o hospodárskej mobilizácii ako aj vynútenie zdravotného potvrdenia. 

Najväčšou záhadou pre mňa však zostáva analógia medzi pečaťou šelmy a očkovaním.

Máme problém! Smerujeme správne?