Niečo čo nazvali očkovanie

Už viac ako 2 roky vidíme zvláštny trend v spoločnosti. V reštaurácii nezjedia fľakatý zemiak alebo šalát, ktorého koniec je zvädnutý. Oproti tomu  si ľudia, bez najmenších pochybností dovolili dať do seba látku, ktorého zloženie ani len nepoznajú. Jedna skupina tvrdí o sebe, že má kritické myslenie preto pristúpili na takúto dohodu, druhá skupina tvrdí, že prvá skupina nemá kritické myslenie a nevidia to čo treba vidieť.. Niet pochýb o tom, že obe strany majú kritické myslenie.
 
To, ktorá skupina má svoje kritické myslenie správne, sa nálepkuje podľa dopredu určenej logiky. Problém tejto dopredu učenej logiky je, že potvrdzuje len také logické rozhodnutie a označí ho kritickým myslením, ktoré vedie k použitiu tejto neznámej látky. Podľa tejto logiky je len to správne. Zloženie neznáme, viditeľná bola len schéma pôsobenia, ktorú prezentoval “výrobca a predavač” tejto látky.
 
Ako sa teda rozhodnúť?  
 
Pred necelými dvoma rokmi som vypracoval diagnostiku na túto látku. Pôvodne som ju nemal v pláne zverejniť. Prečítajte si výklad a usúďte sami. Výklad a diagnostika nemá vplyv na vieru, či niečo funguje alebo nefunguje, či veríte na mimozemšťanov alebo na to, že vás táto látka zachráni alebo vám od nej nenarastú tykadlá.
 
Čo je v tejto očkovacej látke v bežnej kuchynskej reči? Ako sa prejavuje očkovanie?
 

Opakujúce sa životné lekcie a programy:  vnútorná sloboda – na emočnej úrovni, emočne oslobodí od reťazí
Na čo vplýva očkovanie: Deti, Hnev, závislosti, vnútorná jasnosť / posilňuje tieto programy

Deti – Sú našou budúcnosťou, nepriamo vplýva na deti cez nás. Na deti mi vychádza vplyv cez idealizáciu spoločenskej prestíže. Pf sa berie ako nový “Lui Voťťon” (veľmi drahá milionárska značka). Deti vnímajú očkovanie ako ideál spoločenskej prestíže, kto dostane Pf, ten sa vezie vo Ferrari. Manipulácia detí a nepriame navádzanie k očkovaniu cez idealizácie.

Hnev – Posilňuje hnev, agresiu. Také správanie, ktoré v minulosti sa u nich neprejavovalo dnes je celkom bežné.

Závislosti – Tzv. očkovanie vytvára emočnú závislosť. Pokiaľ som zaočkovaný som chránený (domnienka). Strachy a emócie, ktoré ľudia mali dlhodobo na sebe z utláčania, sa v momente vpichnutia testovacieho séra uvoľnili. Týmto sa okamžite po vpichnutí uvoľnil pocit utláčania a emócie strachu. Zároveň sa v tomto momente vytvorila emočná závislosť na očkovacej látke, pretože vytúžený pocit padnutia reťazí, oslobodenia od strachu a utláčania, priniesla očkovacia látka (aj keby to bola len čistá voda). V budúcnosti tento istý pocit budem vedieť dosiahnuť znova len cez očkovaciu látku. Takto sa vytvorila závislosť.

Programy na genetickej úrovni:

Zdravie a prijatie života – Pokiaľ sú programy zdravia pozitívne, potom nemôžeme hovoriť o vedľajších a škodlivých účinkoch tejto látky. Premeral som si doplňujúce otázky: je vhodná pre zdravie? nie. Rozvíja zdravie? nie. Podporuje zdravie? nie. Vylepšuje zdravie? nie. Vylepšuje imunitný systém? Nie.

Prijatie života – Podľa vtedy dostupných informácií existujú spôsoby ako identifikovať zaočkovaných bez použitia k.pasu a skenerov. Po krátkej dedukcii z patentu na očkovaciu látku od moderny (MOD moder – RNA), v ktorom uvádza túto látku ako nový genetický operačný systém.

Nový genetický operačný systém?

Na to aby niekto dostal nový genetický operačný systém musí byť starí program prepísaný. V podstate ako keď na počítači zmeníš jeden program za druhý. mRNA je genetická informácia, ktorá po vniknutí v tele začne vytvárať proti látky (preto protilátky, lebo sú proti látky). To znamená, že pôvodný genetický kód dostane minimálne prepis alebo nový kód. Nebudeme naivný, vychádzajme z toho čo je v patente. Ak ide o nový genetický operačný systém potom skutočne sa musí celý prepísať.

Po premeraní vyšli nasledujúce odpovede: celá genetika sa prepisuje od 60%. To znamená, že nejde len o tvorbu s-proteínu ale aj o zásah do iných častí genetiky. Ľudia, na ktorích bola táto látka použitá musia prijať skutočnosť, že majú iný život. Niečo čo nečakali.

Položil som otázku na doplnenie programu prijatie života – Ľudia budú musieť prijať skutočnosť, že sa vďaka očkovacej látke rozpadla ich budúcnosť a žijú život, ktorý nepoznajú, pretože nevedia čo môžu od tejto látky očakávať. Nevedia predpovedať a predpokladať čo sa im stane, ako ich toto sérum zmení, ako to na nich bude dlhodobo vplývať, či ide o telo alebo zdravie.

Pokiaľ by z hľadiska zdravia išlo o pozitívne programy potom by sme mohli čakať zlepšenie zdravia a lepšie zdravie v budúcnosti. Pokiaľ vychádzajú negatívne programy na zdravie, ako mi vyšlo, potom nemôžeme očakávať zlepšenie zdravia, osudu a budúcnosti. Na túto skutočnosť sa musia ľudia pripraviť.

Čo tá látka je z hľadiska duše?
Instantné riešenie, očakávanie riešenia z vonka – Ľahšie riešenie zdravia ako reálne dbať o svoje zdravie, vzdelávať sa v tejto oblasti. V negatívnych prejavoch sa ukazuje: zneužitie zdravia, nenávisť voči životu.

Pozitívne prejavy očkovania?
Pravdovravnosť (toto som nepredpokladal), ďalej stabilita, múdrosť. Tu som doplnil otázku: Je to prejav očkovacej látky napríklad od Pf ? Dostal som odpoveď: Nie. Je to prejav ľudí, ktorý pracujú na sebe, nenechali sa nasmerovať do strachu, nedali sa napichať a vďaka vynucovaniu a utláčaniu si v sebe vypracovali alebo sa v nich prejavili nové schopnosti a kvality napr. ako čeliť utláčaniu a zhoršeniu stavu v spoločnosti. Ďalšie pozitívne prejavy neukázalo.

Aké programy má v sebe očkovacia látka?

Spiace a skryté programy – Spiace programy spinkajú do momentu, kým ich niečo neprebudí a vtedy sa aktivujú. Môžeme čakať prejavy podľa vyššie spomenutých programov. (napr. vylepšuje zdravie? Nie). Odpoveď na otázku ako sa prejavia si domyslite sami.

Skryté programy – Sú skryté ale aktívne programy t.j. neviditeľné programy. Svoju činnosť vykonávajú potichu.  Zmeny sú tiché, neviditeľné. Pripravia živnú pôdu pre spiace programy. Aké zmeny sa dejú? Zmeny v genetike, zdraví atď. Potom ako skryté programy dokončia svoju činnosť a pripravili pôdu aktivujú sa spiace programy.

Podľa vyššie identifikovaných prejavov sa ani v jednom prípade nejednalo o pozitívne prejavy, preto ak niečo nieje pozitívne potom tieto prejavy budú negatívne (napr. ADE a ďalšie choroby podľa dnešných štúdií).

Z hľadiska duše

Keď človek koná proti životu, proti bohu, miesto práce na sebe a dbaní o seba zvolí instantné riešenie zvonka, žije tak ako doteraz nemôže čakať iné výsledky. Na mentálnej úrovni sú prejavy rôzne druhy škodlivého myslenia, ktoré oslabujú bunky, telo a orgány. Na emočnej úrovni sú to rôzne negatívne emócie. Na úrovni jednoty ide o kroky proti vlastnej duši.

Príroda (boh) nám dal dokonalý operačný systém, ak niekoho otrávia alebo ho poškodia, tento originálny genetický operačný systém funguje tak, že sa človek dokáže poskladať a uzdraviť. Ak došlo k strate viery vo vlastné telo, vlastné bunky, vlastnú imunitu je to na energetickej úrovni rovnaké ako strata celkovej viery. Stratu viery nasleduje poníženie cez sťažený osud, poníženie cez zdravie alebo pokazenie budúcnosti.

Zákonitosťou je, že musí dojsť k rozpadu a strate zdravia, budúcnosti alebo poníženiu cez choroby. Ak si v tomto momente človek neuvedomí svoj prešľap nasleduje sťaženie osudu a budúcnosti aj potomkov.

Abstraktný výklad zo zahraničia

Z Maďarskej republiky som dostal správu, že niektorí terapeuti nemohli čistiť zaočkovaných. Podľa ich vyjadrení od takýchto ľudí odchádzajú strážny anjeli. Táto informácia ma prekvapila.

Zaujímal som sa prečo je tomu tak, prečo to tak niektorí ezoterici a terapeuti vnímajú ako odchod strážneho anjela. Potreboval som racionálnu odpoveď. Odpoveď musela súvisieť so zmenou pôvodného genetického operačného systému za nový genetický operačný systém.

Technicky by to vyzeralo takto. Strážny anjel je pole, energia, energetické a informačné pole, skalárne pole, kvantové pole. Nazvite si to ako je to pre vás prijateľné. Pôvodný genet. operačný systém sa dokázal napojiť na tieto polia ale nový sa nedokáže. Je to rovnaké ako keď pretočíte anténu na streche z Bratislavy na Tokio a nič nechytíte. Či je to účelové odpovedzte si sami.

Odpoveď sa nachádza v mytochondriách ale zatiaľ ju nerozpíšem. Podľa aktuálnych informácií sú štúdie, ktoré takto po 2 rokoch predsalen potvrdili vplyv tejto látky na mytochondrie. Na post vakcinačné stavy sú protokoly ako dať do poriadku aj mytochondrie človeka.

Čo znamená odpojenie od strážneho anjela? Ako sa prejavuje?

Ak sa niekto odpojí od strážneho anjela čo môže čakať? Strážny anjel pomáha v kritických situáciách. Ak takáto pomoc nepríde nehody, úrazy, negatívne životné situácie sa začnú posilňovať. Zvyšuje sa náhodovosť na nehody a úrazy, kedy sa náhodou stane niečo neprirodzené čo by sa za bežných okolností nestalo. Pri autách by sme to nazvali bezpečnostné a ochranné systémy. Ak ich vypnete, tak aj najmenšia nepozornosť, dokáže človeka poznačiť na dlhú dobu.

Ďalšie programy

Ukázalo mi nenávisť k bohu, negativita, chlad, horkosť, strach zo života, strach z lásky, iné závislosti, zneužitie zdravia, skaza, sebaničenie. Sedí na to čo sme si doteraz povedali.

Bloky

Najskôr mi vyšli mentálne myšlienkové nastavenia ľudí, hlavné presvedčenia. Na otázku čo spôsobuje táto očkovacia látka mi vyšlo potreba ochrany seba a iných.

Na otázku na genetickej úrovni čo to spôsobuje mi vyšli zaujímavejšie výsledky: vytvára bloky v duši, blokuje vedomie ducha, blokuje programy duše. Duša je náš zdroj, náš akumulátor. Každý blok medzi dušou a telom spôsobuje nové ťažkosti a problémy v budúcnosti, na ktoré človek vôbec nebol pripravený.

Úplne to sedí na to, že očkovacia látka odpája od strážneho anjela ale aj univerzálneho pola na ktorý sme boli originálne napojený. V praxi sa hráme so synonymami. Naša duša, podvedomie, vedomie sa akoby preladilo a nechytá pôvodný signál. Tu sa končí evolúcia ľudí.

Keď sa niekto zaočkuje čo je potrebné čistiť?

Nervový systém, porušená aura, ohniská vírusov. Vyšli aj ďalšie výsledky avšak toto je najdôležitejšie.

Pozrime sa na výklad z okultno ezoterického uhla

Naša duša a podvedomie ako vníma túto látku a jej obsah? Útok temných entít a bytostí, útok všeobecne, násilie. Vníma naša duša a podvedomie túto látku a jej obsah ako útok? Áno. O aký druh útoku ide? Kliatby. Kto pozná mechanizmus fungovania kliatby tak mu táto informácia zapadne do väčšieho celku.

V starých časoch ľudia ovládajúci kliatby a okultné útoky používali rôzne rituály a mechanizmy.Kliatby si nepredstavujte ako niečo nehmatateľné, neidentifikovateľné, nehmotné. Dnes už vieme, že nešlo o nič iné ako o negatívne priania, zlé priania. Kliatbu môžeme chápať aj ako zlé prianie.

Jednoducho povedané niekomu priali tak zlé, že sa to prejavilo na jeho zdraví, vzťahoch, rodine, nehodách, úrazoch, financiách atď. Úroveň kde sa kliatba-zlé prianie prejavilo, záviselo od sily zlého priania a teda aj šikovnosti neprajníka. Kliatba rodu, kliatba všeobecná je vždy o tom istom len sa mení úroveň a hĺbka zápisu.

Rovnaký človek pod vplyvom kliatby a bez kliatby má zmenu v genetickom kóde. Človek v dlhodobom strese, pod dlhodobým utláčaním má oslabenú imunitu a zdravie. Pokiaľ je tento zmenený – zlý stav trvalý, tak stres pozmenil fungovanie tela, imunity, zdravia. To sa prejaví v genetike človeka, pretože stres, negatívne myšlienky sa zapísali do genetiky alebo ho poškodili.  

Pokiaľ je táto látka vnímaná z úrovne jemnohmotnej energetiky a duše ako kliatba, potom je hlavnou otázkou to: Čo zapisuje? Aký zámer – kód zapisuje do genetiky človeka? Pokiaľ by ho naša energetika a duša nevnímala ako škodlivú potom by nešlo o kliatbu.

Celé to sedí s informáciou z patentu, nakoľko látka a v nej obsiahnutá technológia prepisuje genetický kód.
Sila na stupnici od 0 do 10 je 9.

Ako sa prejavuje táto látka?

Zvyšuje výšku závislosti a ponižovanie cez deti. Detí sú naša budúcnosť, poníženie cez deti znamená poníženie budúcnosti alebo strata a rozpad pôvodnej budúcnosti. Poníženie často prichádza cez to, čo najviac bolí cez deti.

Znižuje zásobu budúcnosti – Bežne u kohokoľvek sa zásoba budúcnosti dopĺňa. U očkovaných nemôžem pracovať so zásobou budúcnosti. Je striktná stopka. Koľko majú budúcnosť toľko minú a ďalej nieje. Musia zapracovať na sebe. Táto informácia je kuchynskou rečou povedané to čo potvrdili posledné štúdie o zastavení regenerácie genetiky pokiaľ sa poškodí. Bežne u každého by sa regenerovala u očkovaných niektorí gen.program spôsobil túto stopku.

Bonus zhora pre očkovaních

Očkovaní dostali zhora jedno veľké plus. Je im umožnené prejsť čistením. Pozor nie každého je možné čistiť, nie každý terapeut to môže robiť, nie každý terapeut to vie čistiť. Kto si sám zvolí očkovanie u toho sa táto možnosť redukuje.

Aké mechanizmy vyvoláva táto látka

Programy ducha – pýcha, žiarlivosť
Idealizácia: ciele (čokoľvek čo súvisí s očkovaním od pretláčania po nátlak), tvorivosť,
Negatívne prejavy: kritika, neprijatie života, chlad
Poníženie cez: zdravie: choroby ťažké až smrteľné, psychika, fyz. telo úrazy, mentálna úroveň, neštastia a nehody, mentálne postihnutie, schopnosti, deti, rozvraty, pomalosť, prezliekanie kabátov (zjemnený výraz),
Výsledok: agresivita voči okoliu , pohŕdanie, moralizovanie, hystéria, obviňovanie, sebaničenie, frustrácia, psychické problémy, depresia, sebatrestanie, vina atď.

Toto je diagnostika a premeranie si toho ako priamo a nepriamo vplýva toto očkovanie, aké následky môžeme čakať. Teraz si každý môže zvážiť či sa rozhodol správne alebo nesprávne. Pomenovanie si toho čo zámerne nechcú pomenovať pravým menom nie je strašenie ale získanie odpovede toho čo je podstatné.

Verím, že vám to pomôže. Pokiaľ ste očkovaní a hľadáte pomoc, možno sa len porozprávať môžete mi napísať. Pokiaľ nie ste očkovaní a chcete sa porozprávať o takýchto a podobných témach rovnako mi napíšte.

Mám vás rád, bez ohľadu či ste alebo nie ste očkovaní.

-R-