Otroctvo – 3 Pravidlá otrokárov

Kto rozpozná metódy otrokárov, získa nástroje, ktoré mu pomôžu dostať sa z otroctva.

Otroctvo – 3 pravidlá otrokárov

 1. Otrok nemá právo vedieť. (Je to zakázané)
  Otrok si musí myslieť, že dostáva správne a pravdivé poznatky. Má zakázané získavať správne poznatky a vedomosti. Má povolené žiť v ilúzii a domnienke, že je správne vzdelaný a to čo robí, je správne.
 2. Otrok nemá právo, že nevie. 
  Otrok nemá právo vedieť, že existujú správne poznatky, ktoré nevie. Otrok si musí myslieť, že vie. Pokiaľ by predsa len chcel vedieť, získané informácie nesmú byť správne, pravdivé a skutočné. 
 3. Otrok si vždy musí myslieť, že nie je otrok. 
  Musí sa urobiť všetko preto, aby sa otrok vždy vrátil do otroctva. Otrok vždy musí zostať otrokom!

Prečo takto nastavené pasce vedú do otroctva? 

 • Človek v domnienke, že všetko vie správne sa nevzdeláva sa správne, nepracuje na sebe, nerozvíja sa. V tomto stave otrok nerozozná, čo je a čo nie je správne.
 • Pokiaľ otrok nevie, že existujú dôležité poznatky a vedomosti, ktoré nevie, potom ich nehľadá. Pokiaľ predsa len začne hľadať, musí mu byť bránené v získaní správnych informácií. Musí nájsť falošné a nesprávne poznatky, ktoré ho udržia v domnienke, že ide správnym smerom. Ako potkan v kolotoči. 
 • Musí si myslieť, že otroctvo je pre jeho najlepšie dobro a ochranu, otroctvo (ťažkosti, problémy, zdražovanie..) je len súhra okolností, ktoré vznikli bez príčiny, na ktoré nemá vplyv, je obeťou okolností, úplne bezmocný aby nevedel zmeniť svoj životTakto sa vždy vráti do otroctva a cyklus sa znova opakuje
 
Cyklus otrokárov

Doplnenie: 

Pôvodný článok prevzal renomovaný, uznávaný a rešpektovaný advokát pán Judr. Peter Weis. 
Pôvodný článok doplnil o vlastné myšlienky Článok od pána doktora nájdete TU

Obe články sú hodnotné, dôležité a náučné pre vašu budúcnosť, preto ich odporúčam prečítať obe. 

-R-