Politik

AKÝKOĽVEK  POLITIK  JE  PRODUKT  SITUÁCIE  SPOJENEJ S NÁHĽADOM  NA  SVET,  MORÁLKOU, MYŠLIENKAMI  A  CITMI ĽUDU.

Akýkoľvek politik odráža záujmy určitej skupiny ľudí. Tieto záujmy sú podmienené náhľadom na svet,
charakterom a emóciami. Nedokonalý náhľad na svet nejakej skupiny ľudí rodí takých politikov ako boli Hitler, Mussolini, Lenin a Stalin. Hodnotiť ich podľa morálnych kritérií s tým, že ich budeme považovať za zloduchov alebo svätých, je zbytočné. Ich príchod bol zákonitý. ……

Štát v podstate funguje tak ako akýkoľvek živý organizmus. Pokiaľ je pre človek a materiálny blahobyt na prvom mieste, a duša, láska mravnosť – na druhom, potom je taký človek potenciálnym zločincom. Kvôli dosiahnutiu svojich materiálnych záujmov bude ochotný ZRADIŤ, ZABIŤ, OKRADNÚŤ A PODVIESŤ. Všetky súčasné štáty sa v prvom rade naháňajú za ekonomickými cieľmi, sú teda odsúdené jednať podľa podobnej schémy.

Nepočul som, že by v ústave akéhokoľvek štátu bola zmieňovaná LÁSKA, DUŠA ich priorita vo vzťahu k materiálnemu blahobytu. Preto akýkoľvek politik, či chce, alebo nie, jedná podľa schémy – “účel svätí prostriedky”. A čím prízemnejší je cieľ, tým KRUTEJŠIE A NEMORÁLNEJŠIE BUDÚ PROSTRIEDKY pre jeho dosiahnutie.

To, čo sa deje so štátom, nie je určované POLITIKMI, ALE  – ENERGETIKOU ŠTÁTU, JEHO ĽUDU.  Aj keby politik vyzdvihoval najsvetlejšie idey, skutočnosť bude zodpovedať energetike štátu. Demokracia predpokladá vnútornú jednotu všetkých členov spoločnosti. To nie je možné bez VYSOKEJ MORÁLNEJ ÚROVNE.

Pokiaľ je krádež  v spoločnosti uznávaná a beztrestná, tak v takom štáte je nezmyselné hovoriť o demokracii.
V takej spoločnosti sa správny náhľad na svet, mravnosť, jednota objavujú len v kritickej situácii, kedy sa štát ocitá na pokraji zániku. Len vtedy materiálno odchádza do pozadia a objavuje sa pocit jednoty, ktorý sa rodí z lásky.
V tom prípade môžu na miesto  zlodejských úradníkov a politikov prísť prezieraví vodcovia so správnym myslením. Myslím si, že sa to týka celého súčasného sveta.

Takže AKÝKOĽVEK  POLITIK  JE  PRODUKT  SITUÁCIE  SPOJENEJ S NÁHĽADOM NA  SVET,  MORÁLKOU,  MYŠLIENKAMI  A CITMI ĽUDU.

Ale ako už vieme, odsúdenie akéhokoľvek človeka môže spôsobiť zdravotný problém.
ODSÚDENIE POLITIKA – TO JE AGRESIA VOČI VEĽKEJ SKUPINE ĽUDÍ, a teda pre zdravie je ešte nebezpečnejšia. So situáciou je možné BOJOVAŤ, ale nemožno ju ODSUDZOVAŤ. Na jemnej úrovni je akákoľvek situácia časťou vesmíru.

S.N.Lazarev Diagnostika karmy 11

Politik

Politik