Prečo svet zošalel?

Prečo svet zošalel? Prečo máme pocit, že každý “zvláštne zblbol”, že reaguje neprimerane, úplne odlišne ako zvykol, alebo vôbec nereaguje? Prečo máme pocit, že prebieha celospoločenský “rozpad”? Prečo máme pocit akoby sme stáli na prahu zásadných zmien?

Čo sú priority?

Z pohľadu energetiky je to množstvo pozornosti, energie, ktorú niečomu venujem.

Prečo riešime priority?

Pokiaľ má človek vo svojom živote nastavené priority tak, že podporujú správne fungovanie a sú v súlade so životom, blízkym okolím či komunitou v ktorej žijeme, prírodou, planétou, potom si človek nebude vytvárať zbytočné ťažkosti a problémy. 

Pokiaľ má človek priority nastavené nesprávne, tak si vytvára zbytočné ťažkosti a problémy.

1. pravidlo: Čomu koľko energie venujem to rastie a posilňuje.
2.pravidlo: Čomu nevenujem energiu a pozornosť, to začína slabnúť, umierať,  rozpadávať sa, prestáva fungovať.

Ako to vyzerá v praxi ? –  (napr. v osobnom živote)

 • V prvom stĺpci sú priority podľa toho, ako si myslia ľudia, že ich majú nastavené, ako ich uvádzate vy.
 • V druhom stĺpci sú priority po premeraní toho, ako v skutočnosti ich máte nastavené. Reálne čomu koľko pozornosti venujete.
 • V treťom stĺpci sú priority podľa toho, ako by to malo byť nastavené podľa vyšších princípov, aby ste si nevytvárali zbytočné ťažkosti a problémy.

Ako si myslia ľudia, že to majú:

 1. Práca
 2. Zodpovednosť
 3. Deti
 4. Priatelia
 5. Záľuby a záujmy
 6. Rodina
 7. Peniaze
 8. Kariéra
 9. Imidž
 10. Medziľudské vzťahy

Ako je to v skutočnosti

 1. Kariéra
 2. Peniaze
 3. Imidž
 4. Záľuby a záujmy
 5. Medziľudské vzťahy
 6. Zodpovednosť
 7. Rodina
 8. Priatelia
 9. Deti
 10. Práca 

Ako by to malo byť

 1. Smerovanie k vyššiemu
 2. Ja, práca na sebe
 3. Rodina
 4. Imidž
 5. Záľuby a záujmy
 6. Medziľudské vzťahy
 7. Zodpovednosť
 8. Rodina
 9. Priatelia
 10. Deti
 11. Práca 
 • Ako ste spokojný so súčasnou situáciou vo svete?
 • Ako ste spokojný s tým, kam smerujeme?
 • Aký je problém?
 • Zlepšilo sa niečo v posledných 10 rokoch ?

Z tabuľky môžeme vidieť, že ľudia reálne venujú najviac pozornosti peniazom. Centrom pozornosti sú peniaze. Najmenej pozornosti naopak venujú deťom, práci. Deti predstavujú našu budúcnosť (áno aj tvoju).
Čomu sa nevenuje dostatok energie a pozornosti to začne upadať, oslabovať, umierať, zhoršovať.
Za posledných 10 rokoch sa podľa vašich odpovedí zhoršilo všetko.

Keď sa v posledných 10 rokoch všetko zhoršilo, podľa teba v nasledujúcich 2, 5 alebo 10 rokoch všetko zlepší?

Ja vravím, že lepšie bude len niektorým ľuďom. Plošne všetkým nebude lepšie. Lepšie bude tým, ktorí sa rozvíjajú, pracujú na sebe, vedia sa prispôsobiť situácii. Tým, ktorí toto nevedia bude stále horšie, rovnako ako doteraz.

Prečo svet zošalel?

Aká je príčina plošného zhoršovania situácie? Čomu sa nevenuje pozornosť a naopak čomu sa venuje až príliš veľa energie? Prečo ľudia mentálne a duševne začínajú upadať a degradovať?

Posledné 2 roky sa na Slovensku žije lepšie alebo horšie? Na Slovensku sa najviac pozornosti venuje peniazom, zatiaľ čo mentálne, duševne ľudia chradnú a upadajú. 

Pokiaľ je smer správny, potom sa to musí prejaviť na kvalite života, na jeho zlepšení. Pokiaľ je smer nesprávny, vidíme to na prejavoch napr. zhoršovanie životnej situácie. Zhoršovanie životnej situácie vnímajú ľudia ako nátlak, následkom toho sa zhoršuje celková dlhodobá nálada, klesá energia a zhoršuje sa celkový stav ľudí. Následkom toho ľudia prestávajú správne fungovať a sami si začnú vytvárať problémy a ťažkosti.

Netreba sa čudovať, keď sa niekto zo dňa na deň zmení, nedvihne vám telefón, nikdy viac sa vám neozve, správa sa neprimerane, agresívne. Dnes vládnu svetu peniaze, moc vplyv a ovládanie je na druhom mieste a presadzovanie ideológií a manipulácia na treťom. Takýto je aktuálny stav na Slovensku:

 

Čo si myslia ľudia, že ako sú vo svete nastavené priority:

 1. Ľudia ako bytosti
 2. Životná úroveň ľudí
 3. Najvyššie dobro ľudí 
 4. Vzťahy
 5. Hojnosť a práca ľudí
 6. Peniaze
 7. Imidž
 8. Korporácie
 9. Moc, vplyv, ovládanie
 10. Ideológie, manipulácia ľudí
 11. Cudzie záujmy

Ako sú nastavené priority vo svete v skutočnosti:

 1. Peniaze
 2. Moc, vplyv, ovládanie
 3. Ideológie + manipulácia
 4. Korporácie
 5. Cudzie záujmy
 6. Vzťahy
 7. Imidž
 8. Najvyššie dobro u ľudí
 9. Hojnosť a práca u ľudí
 10. Ľudia ako bytosti
 11. Životná úroveň ľudí

Ako by mali byť priority nastavené v skutočnosti: 

 1. Správny rozvoj a smerov. ľudí
 2. Jadro, ktoré tvorí krajinu
 3. Najvyššie dobro ľudí krajiny
 4. Právo a spravodlivosť ľudí
 5. Ľudia, ktorí tvoria krajinu
 6. Práca, činnosť pre ľudí
 7. Hojnosť a životná úroveň ľudí
 8. Imidž obyvateľstva a krajiny
 9. Vzťahy ľudí, vzťahy krajiny
 10. Fyzické a mentálne zdravie

Prečo odstránili esenciu zo spirituality?

Kto a za akým účelom? Čo tým spôsobil? Aké následky to prinieslo?

Vyhodnotenie

Čo sa stane keď budeš mať málo energie? Budeš unavený, dlhodobo vyčerpaný a neskôr prídu následky. 
Priorita je množstvo pozornosti a energie, ktorú niečomu venuješ. Táto priorita sa potom rozvíja a rastie. Čomu nevenuješ pozornosť a energiu to sa vybíja, upadá a umiera.
 
Krajinu tvoria ľudia-obyvateľstvo. Prioritu pre štát-krajinu má a musí tvoriť vlastné obyvateľstvo. 
Pokiaľ na čelo krajiny postavíte ľudí, ktorí miesto svojej vlastnej krajiny, vlastného obyvateľstva, ktorá tvorí krajinu uprednostnia čokoľvek iné, je to rovnaké ako nepolievať kvetinu. Po niekoľkých týždňoch kvetina vyschne. Obyvatelia krajiny toto vyschnutie zažívajú ako zdražovanie, znižovanie životnej úrovne, nedostatok podpory, nedostatok peňazí.
 
Tabuľka ukazuje, ako by mal mať každý nastavené priority. Pokiaľ sa prehodia priority (je jedno či osobné alebo celej krajiny), potom všetko čo je nižšie postavené dostáva menej a menej energie a pozornosti. V praxi to vidí každý jeden obyvateľ krajiny, životná úroveň ľudí t.j. práca, pracovné možnosti a ľudia sú pre zástupcov krajiny úplne poslední. Vidíme to na vlastnom živote, na vlastnej peňaženke.
 
Tento článok som vypracoval, pretože ma zaujímalo, čomu venuje dnešné vedenie najviac pozornosti, najviac energie. Nie podľa toho čo tvrdia, ale reálne.
Po premeraní vyšli výsledky aktuálneho stavu. Toto plošné zhoršovanie situácie vnímajú ľudia ako utláčanie a nátlak, následkom čoho ľudia prestávajú správne fungovať, správne myslieť, byť pozitívny a začnú si vytvárať ďalšie ťažkosti a problémy.
 
Zodpovednosť ľudí v krajine je o zvolení správnych ľudí do vedenia krajiny. Zodpovednosť tých, ktorí získali dôveru viesť a manažovať krajinu je (o tom sa nediskutuje) zachovanie priority vlastného obyvateľstva. Pokiaľ porušia tento principiálny univerzálny zákon a uprednostnia niečo alebo niekoho iného, obyvateľstvo toto konanie pocíti priamo na vlastnej koži.
 
Budú ľudia dôverovať zástupcovi krajiny, ktorí poškodí mnohých ľudí prehodením priorít?
 
Pred následkami nemôže utiecť, nemôže sa pred nimi presťahovať, pretože následky nosí zo sebou, vo vlastnej energetike.  Prehodením priorít sťažil život ľudí, vytvoril im problémy a ťažkosti. Takéto konanie je neetické a škodlivé. Takéto škodlivé a neetické konanie vytvára programy t.j. následky vo vlastnej energetike, v rode, v úrovni zdravia atď. Zástupcovia sa môžu mylne domnievať, že uniknú následkom napr. odsťahovaním sa do zahraničia.
 
Nevyhnutnosťou  je získavanie správnych poznatkov napr. ako sa brániť utláčaniu, ako riešiť utláčanie a nátlak.
 
Je potrebné začať pracovať na sebe, vzdelávať sa.  Treba sa rozhodnúť a zmeniť svoje priority.
Držím vám palce, aby sa vám podarilo nájsť vlastný spôsob ako zvládnuť utláčanie.
 
Mám vás rád.
-R-

 

Prečo svet zošalel?