Prečo vám politici nepomôžu a nezlepšia aktuálnu situáciu

Vo svojom okolí vidíme, že akosi sa nič zlepšuje. Prečo? Veď predsa keď si pozriete ktorúkoľvek politickú reláciu,  nevidíte nič iné, len sľuby, garancie a ružový svet. Platí staré dobré pravidlo: nikto nám nevie toľko dať ako nám vie sľúbiť slovenský politik.

Trošku sa v nasledujúcich témach povenujeme politike z energetického hľadiska. Dôvod je jednoduchý, neexistuje človek, na ktorého by politika a politici nepôsobili. Momentálne je jedno, ktorý aspekt berieme. Existujú principiálne pravidlá, ktoré nevieme obísť a súvisia s fungovaním politikov ako ľudí. Napríklad taká gravitácia funguje rovnako a nevyberá si či ty si Jožo, Pišta alebo Anča.

POZRI SI AKÉ ČISTENIA A DIAGNOSTIKY ROBÍM

POZRI SI ČISTENIA PRIESTOROV PRED A PO ČISTENÍ

Prečo teda nevie ani jeden politik priniesť zmenu, prečo nepomôžu a nezlepšia aktuálnu situáciu?

Politik má rovnako strachy ako každý iný človek

Človek, ktorý má dlhodobo zlý stav, je v zlej nálade, má nízku hladinu energie, automaticky robí chyby. Politik, ktorý nepracuje na sebe, len skrýva svoje strachy, nebude vedieť vyriešiť svoje súkromné ani profesné problémy, ktoré pred neho prídu. Následkom toho sa začne kaziť okrem jeho súkromného života aj život ľudí, na ktorých vplýva. Aké veľké sú tieto chyby zacítite priamo na vašej peňaženke, na životnej úrovni, priamo na tom ako veľmi ste v strese napríklad z cien energií, z cien plynu. Na svojej budúcnosti budete cítiť, ak niekto pracuje pre nás, alebo jeho priority sú cudzie záujmy. 

Logika, ktorou premýšľajú, neobsahuje prevenciu a reálne riešenia

Prevencia, ktorú verejne prezentujú nie je prevenciou. Prečo? Pretože situácie, ktoré sú prezentované sú už rozvinuté ťažké problémy, ktoré sa dlhodobo zámerne neriešili. Ako chcete použiť prevenciu vo veci, ktorá je už ťažkým problémom? Tam je potrebné riešenie. Prevencia má úplne inú logiku, kroky ako riešenie. Prevencia je prevenciou dovtedy, pokým sa nenachádzame v probléme.

Ja osobne nevidím v našej krajine ani jediný preventívny návrh či preventívne riešenie. Studňu v púšti je treba začať kopať kým nie si smädný, pretože ak to začneš neskoro, zomrieš skôr ako tú vodu nájdeš.

Tento príklad platí na všetko v našej krajine od elektriny, plynu, po kompletne celý aparát a základ, na ktorom funguje naša krajina. 

Tlaky z hora, tlaky z dola, tlaky z boku

Zhora je očakávanie na politika, že bude plniť to, čo očakáva jeho sponzor. Tlaky zdola idú od ľudí, ktorí očakávajú, že im politik bude plniť ich očakávania. Tlaky zboku zas prichádzajú od ľudí, ktorí sú v rovnakej skupine. Tieto tlaky fungujú ako utláčanie. Následkom toho klesá nálada, klesá energia konkrétneho politika. Následkom klesnutej energie začne robiť chyby, začne zle fungovať a smerovať seba a svoje okolie do problémov a ťažkostí.

Riešením sú ľudia, ktorí  dokázali generovať zmenu v spoločnosti aj bez sponzorov, v dobe keď ich takmer nikto nepoznal. Z hľadiska energetiky, predstavujú našu budúcnosť deti. Každý, kto pracuje pre budúcnosť, kto vytvoril podmienky pre zlepšenie budúcnosti, toho podporí svet a vyššie sily. Svet sa na takéhoto človeka  usmeje a stane sa mu nakloneným. 🙂

Idealizácie politikov

Čo je to idealizácia? Vidíme v lepšom svetle, človeku pripisujeme lepšie vlastnosti, situácii alebo veci, než aké v skutočnosti má. Najlepšie je to prirovnať k tomu ako keď máme na sebe ružové okuliare. Následkom toho nevidíme chyby, problémy, ťažkosti, ktoré nám dotyčný politik vytvára. Idealizácie vytvárajú následky. Napríklad následok za vyidealizovaného politika sú jeho nesprávne a chybné rozhodnutia. Následkom nich zdražie plyn a elektrina.

Následky si ponesieme všetci len za to, že sme mali idealizácie na ľudí, ktorí rovnako chodia na záchod, rovnako užívajú rôzne látky, väčšinou konajú a rozhodujú neeticky a prioritou nie je najvyššie dobro spoločnosti. Potom nám tu vznikajú plagiátori van tajm next tajm, prepúšťači kráľovien bielych práškov (50kg), histérie a klamstvá na každom kroku a plniči cudzích záujmov. Začnime ich vidieť takých akí v skutočnosti sú.

To najdôležitejšie pravidlo: Jedine ten, kto sa mení a pracuje na sebe dokáže generovať zmenu vo svojom okolí.
Človek, ktorý sa nemení, nevytvára vo svojom okolí zmenu a nevytvorí zmenu ani vo svete.

Človek, ktorý pracuje na sebe, vzdeláva sa, zlepšuje seba, svoje okolie, koná eticky, je v neustálej zmene, mení svoje vnútro, následkom toho mení svoje blízke okolie. Politik vplýva na výrazne širšie okolie ako len blízka rodina a známi, preto vzdelávať by sa mal v prvom rade politik.

No dobre ale čo znamená vzdelávať sa, však sa učia, sú študovaní, majú tituly, vedia si zaplatiť špičkového angličtinára (van tajm next tajm)… Tituly a akademické vzdelávanie neznamená, že politik bude mať schopnosti vyriešiť situácie, múdro nahliadať na situácie a všetko čo prichádza bude vedieť predvídať alebo preventívne riešiť. Všetky problémy a ťažkosti by v prípade správnych prevencií nikdy neprerástli do vážnych problémov.

Koľko takých politikov alebo kandidátov poznáte, čo spĺňajú túto podmienku?

Je tu jedna kategória ľudí, ktorí vedia ako myslia ostatní napríklad voliči alebo obyvateľstvo a vedia komunikovať presne to, čo chcete počuť. Títo ľudia majú voči ostatným súperom obrovskú výhodu. Majú predpoklad, že si získajú tvoje sympatie oveľa ľahšie, pretože povedia to, čo ti je sympatické.

Ako teda rozoznať kto to skutočne myslí vážne?

Poznáte ľudí, ktorí ešte nekandidovali, nemali nič spoločné s politikou a napriek tomu ich konanie bolo pre spoločenstvo, pre ľudí? Pracovali pre lepšiu budúcnosť, pre deti, pre vás? V období keď nemali takéto aktivity zaplatené ani honorované? Robili to čisto pre deti, pre ľudí, pre vás, pre spoločnosť, pre zlepšenie, pre lepšiu budúcnosť?

Až keď som sa zamyslel nad touto otázkou som prišiel na to, že skutočne poznám takých ľudí. V období kedy mali rôzne aktivity na zlepšenie budúcnosti neboli motivovaní peniazmi, mocou, vplyvom. Konali eticky a morálne, pretože to vychádzalo z ich podstaty, z toho ako fungujú. Odvtedy tí, ktorí sa zúčastňujú mojich aktivít vidia do princípov, ktoré nás môžu nasmerovať k lepšej budúcnosti. Ja si zas viem porovnať ako fungujú aktuálni politici, tí ktorí sú dlho v politike a tí, ktorí reálne pracujú na sebe.

Zmenu prinesú skutočne tí, ktorí majú etiku a morálku na veľmi vysokej úrovni, pracujú pre budúcnosť
Prajem vám, aby ste prvýkrát v živote uprednostnili seba, svoju budúcnosť, svoje deti.
Prajem vám, aby ste volili správne.

-R-

P.S. Zahrajme sa! Vo VIP skupine si robíme diagnostiku a výklad na politikov podľa ich energetiky, podľa toho ako skutočne fungujú. Ak bude z Vašej strany záujem, zverejním diagnostiku jedného z politikov, bez mena a môžete hádať kto to je. 🙂