Skutočná moc, proti ktorej ani Putin nič nezmôže

Skutočná moc v pozadí, voči ktorému ani Putin nič nezmôže. Bombastický názov v sebe skrýva najväčšiu záhadu sveta, ktorú doteraz podľa mojich poznatkov nikto nepreberal. Najdôležitejšou otázkou je: Kto sa nachádza v pozadí zoskupenia, ktoré dokázalo úspešne čeliť spoločne koordinovaným a organizovaným skupinám (tzv. deepstate), ktoré napriek všetkým snahám, celosvetovým štruktúram, davovej manipulácii, globalistickým a geopolitickým stratégiám sa doteraz nepodarilo prevziať totálnu kontrolu nad ľudstvom?

Ktoré tajomné, dobrosrdečné, ľuďom naklonené okultné sily úspešne odolávali a bránili šíreniu temnoty a všetkým snahám podmaniť si ľudstvo? Vychádzam z toho, že pokiaľ by osud ľudstva záležal len na priemernej úrovni ľudstva a nestáli by pri nás vyššie sily voči nepriateľom, potom by si nás už dávno podmanili, alebo zničili niektoré okultné kruhy.

Máme dobrý dôvod domnievať sa o existencii takých zoskupení, ktoré nedovolia úplný úpadok ľudstva ani v nepochybne temnej dobe. Neviditeľnou zato citeľnou rukou nám v poslednej chvíli prichádzajú na pomoc častokrát v politickej, vedeckej, ekonomickej, vojenskej, umeleckej alebo spirituálnej sfére.

Mnohí sa domnievajú, že Veľké biele bratstvo je len jedným z hnutí new age, sektou alebo tradičným zasväcovacím rádom, ktoré združuje ľudí dosiahnutých dokonalosť. Veľké Biele Bratstvo zďaleka nie je novodobým, nezdružuje len ľudí. Podľa môjho tušenia sú jeho členmi nielen vybraní ľudia, ktorí konajú vo “veľkých veciach”, ale aj také duchovné bytosti, ktoré učia celé ľudstvo, slúžia mu a snažia sa ho udržať na správnej ceste aj vtedy, keď sa súperi snažia ich konaniu úplne zabrániť.

Nazývajú sa Veľké Biele Bratstvo!

Na svete sú jedným z najvplyvnejších okultných zoskupení, majúcich najväčšiu moc. Medzi členmi môžeme nájsť prastarých veľmajstrov, nanebovzatých majstrov,  neviditeľnú cirkev alebo hierarchiu, ako ich často nazývajú.

V západných krajinách o nich prvýkrát informovala H.P. Blavatská, ktorá priniesla spirituálne poznanie z východu na západ a založila Teozofickú Spoločnosť. Následne mnoho prominentných a spirituálnych ľudí tvrdilo, že členovia Veľkého Bieleho Bratstva sa spojili aj s nimi. Podotýkam, nie je to rovné tomu, ako by ich prijali medzi svojich členov. Odovzdali iba niekoľko informácií prominentným a vplyvným ľuďom.

Osobne cez fyzické kontakty alebo telepaticky cez mediálnu komunikáciu dodnes dokážu nadviazať a udržiavať kontakt nimi vybranými ľuďmi. Ich citeľné pôsobenie vplýva na celý svet. V bežnej reči ich volajú mystici, alchymisti, mágovia, adepti, zasvätenci, osvietenci, členovia rôznych tajných rádov. Nech ich stretneme od Tibetu po Andy, v rušných mestách, všade sledujú dianie vo svete otvorenými očami. Ako nesmrteľné bytosti sa pripravujú na to, že v prípade potreby ochránia ľudstvo pred zničením.

Členovia sa integrovali od najvyššej politiky po cirkevné inštitúcie takmer všade. Vďaka tomu každý diabolský plán sabotujú, ako im to ich sily umožňujú. Postavia sa voči silám, ktoré chcú uvrhnúť svet do chaosu.

Ľudstvo o tomto nič netuší. Väčšina ľudí pozerá film, ktorý premietajú média a pozerajú na svet cez okuliare, ktoré majú od detstva na očiach. Takto ich naučili čo sa smie prijať za skutočné a pravdivé.  Médiá majú dve tváre. Kto nehľadá pravdu v sebe ale vonku vo svete, musí byť veľmi ostražitý.

V tejto úvahe som len pripomenul, že v pozadí existuje aj ozajstná Svätá moc, ktorá sa v prípade potreby postaví voči negatívnym silám v pozadí, pre blaho ľudstva. Proti tejto sile nezmôžu nič ani také kalibre ako Putin, Čaputová, Matovič atď.

Moje odporúčanie je, aby ste zatiaľ nehodnotili ľudí, na ktorej strane stoja. Situácia je totiž oveľa zložitejšia než dve strany, čierna a biela.