Takmer nikto nevidí

Čo takmer každý prehliada? Problémy vo svete sa nedajú riešiť z úrovne, na ktorej vznikli. Niektorí domnelí “vyvolení” majú 1000 nápadov ako vyriešiť prichádzajúce problémy. Ako veľmi sa ich nápady dajú zrealizovať?  
Nijako. Nepochopili najdôležitejšie princípy a súvislosti.
 

Zmenou seba indukujem zmenu vo svojom okolí
Keď sa ja mením (jedine vtedy) vyvolávam zmenu vo svojom okolí, vo svete. Inak to nejde.

Problémov a ťažkostí

Energetické čistenie

Nemenia seba ale okolie
Tým, že sa nevzdelávajú, nezlepšujú, nemenia sa k lepšiemu neindukujú ani zmenu vo svojom okolí,  vo svete. Zlepšenie neprichádza. Oni sami nie sú ochotní vzdelávať sa, pracovať na sebe, preto zmenu nedokážu vyvolať.

Nechcú sa meniť, zato presadzujú a presviedčajú svoje okolie svojou pravdou (častokrát agresívne). Vznikajú teoretické debaty o tom, ako by to malo a mohlo byť. Pokiaľ im niekto neprikývne na ich verziu, urazia sa. Takéto správanie je spojené s vysokou úrovňou pýchy a závislosťou na budúcnosti.
 
Musí byť tak ako poviem, pokiaľ nie, urazím sa. Zbožštením budúcnosti zas zostáva menej možností na rozvoj, pretože človek má v hlave len jednu verziu riešenia. Presadzovanie a násilné presviedčanie funguje ako útlak. Od utláčania klesá nálada človeka, klesá energia človeka. Takéto utláčanie je škodlivým konaním.
Ako môže takýto človek priniesť zmenu? Nijako.
 
Neexistuje strana A a strana B
Neexistuje pravica alebo ľavica, neexistuje jedna, alebo druhá strana. Keď na planéte vznikne zásadný problém nemáte B verziu kam utečiete. Nemáš inú planétu kam si môžeš odskočiť pokým sa situácia ukľudní.  (pozn. …Ten ranč v Austrálii nikoho neochráni…).  Jediné riešenie je naučiť sa spolupráci v láske a mieri.
 
Spolupráca je nevyhnutná. Ideologická strana A s ideologickou stranou B, ľavica s pravicou, lgbt s nelgbt, republikán s demokratom atď.. Pokiaľ sa tak nestane zásadným problémom nebudete vedieť čeliť. Či je to Fico alebo Matelo je úplne jedno. Na konci dňa si takisto ľahnú do postele a prichádzajúce problémy zasiahnu aj ich.
Spolupráca v mieri

Spolupráca v mieri

Existuje jedna strana a tou sú ľudia.

Dodržiavanie etických princípov, mier, vzájomná láskavosť, uctievanie lásky a vzájomná spolupráca zvyšuje energiu ľudí. Čím je vyššia energia, tým viac možných situácií a riešení existuje. Človek prestáva byť otrokom budúcnosti. Je to nevyhnutné pre prežitie. Hlavne, keď prichádzajúce problémy sú väčšie ako samotná spoločnosť.
 
Východiskom musí byť láska, láskavá spolupráca, trpezlivosť, mnoho pokusov a vyriešenie konfliktov, nie princípy, ideály a spravodlivosť za každú cenu.
 
Spolupráca v láske a mieri. Toto je jediné riešenie.
Mám vás rád. Opatrujte sa.
 -R-