Ako rozpoznať, ktorý človek hovorí pravdu?

V minulosti sa mi viackrát stalo, že za jeden deň som stretol 3 reinkarnované Kleopatry, viacerých bohov Thovtov, bohov Ra, bohov Hórov. Racionálny čitateľ si povie: “To je len taká hra, oni sa len hrajú.” Nie nehrajú. Niektorí ľudia, ktorí sa venujú duchovnu to myslia celkom vážne. Vytvárajú okolo seba kult ľudí a snažia sa získať čo najviac pozornosti. Predsa vieme, že pozornosť je energia. Ktorý ezoterik hovorí pravdu?

Tlak na ľudí rastie, následkom čoho sa im kazí nálada, klesá im energia, vytvárajú sa im nové budúce problémy a ťažkosti. Extrémne zdražovanie, bezhraničné tlačenie a generovanie nekrytých peňazí, nátlak za masky, utláčanie za názor, smerovanie ľudí do takého fungovania, následkom ktorého sa im viditeľne skráti dĺžka života atď. V takejto spoločnosti ľahko vznikajú záchrancovia planéty, spasitelia, ktorí prinášajú riešenie.

Ilúzia vyššej moci

Ľahšie je uveriť, že niekto vyrieši problém za mňa a nemusím pracovať na sebe a svojom živote. Cez ilúziu vyššej moci získavajú “spasitelia a záchrancovia” dôveru ľudí. Stačí niekoľko krásnych viet napr. moje poznatky pochádzajú zhora, od vyššej moci, som reinkarnáciou nejakého boha atď…

Povedzme si úprimne, nie každý má rovnako citlivé vnímanie aby okamžite rozpoznal takúto manipuláciu.
Ty by si ako rozpoznal takúto manipuláciu?

Schopnosť získavať a voliť správne poznatky

Žijeme vo svete, v ktorom treba mať správne poznatky na to, aby človek prežil. Schopnosť získavať a zvoliť si správne poznatky je životne dôležité, aby si človek nevytváral nové problémy a ťažkosti.

Aký bol minulý život človeka, nemení nič na skutočnosti, že žije v tomto svete, tu a teraz, vo svojej koži,  tam kde sa nachádza a robí rozhodnutia, ktoré vplývajú na jeho život.

Ako rozpoznávam to, či dotyčný človek komunikuje použiteľné a správne poznatky?  

Ja si to overujem. Premeriam či tvrdenia dotyčného korešpondujú s jeho energetikou, s realitou. Sledujem predovšetkým výskyt rôznych entít a bytostí v jeho energetike a jemnohmotných štruktúrach.

O čom hovoria výsledky?

Ak vo svojej energetike nemá žiadne alebo má len minimálny počet entít, potom je ten človek zväčša dôveryhodný. Prečo to je tak? Počet entít je priamo úmerný s charakterom človeka. Napríklad ak človek koná a funguje eticky, zostáva mu dlhodobá dobrá nálada, udržiava sa mu vysoká hladina energie, tak sa entity na neho nelepia, nemajú k nemu prístup.

Prečo je ťažké rozpoznať či spirituálny človek hovorí pravdu?
Ako rozpoznať, ktorý ezoterik hovorí pravdu?

Najčastejšie sa stretávam s tým, že dotyčná osoba je zanesená rôznymi entitami. Prečo? Pýcha a predovšetkým tá duchovná, absencia etického konania, pokrivený charakter, ohýbanie pravdy, nesprávne poznatky, smerovanie ľudí nesprávnym smerom, utláčanie a útlak atď. otvára brány entitám.

Nikto sa nezamýšľa nad tým, že spirituálny človek by mal zlé úmysly, neetické. Existuje v ľuďoch predsudok-ilúzia, že spirituálny človek hovorí pravdu. Tak by to malo byť. Potom by však jeho energetika nemohla byť zanesená.

Entity v energetike sú akoby odtlačkom pokriveného charakteru, nesprávneho, neetického konania, zanedbania, klamania atď…  Častokrát je pokrivený charakter, agresia, klamanie, pýcha a ďalšie škodlivé konanie ukryté za tým, čo nazývame entity. Ezoterik predsa musí vyzerať dokonale, preto je ťažšie zistiť či je správny.

Mechanizmy nepustia. Pokiaľ je človek napr. etický nemá na sebe entity, pokiaľ je neetický má na sebe entity.
Toto je vo veľmi zjednodušené vysvetlenie ale pre predstavu postačí.

Ezoterici, spirituálni, duchovní ľudia fungujú ako rúra-kanál

Pokiaľ je kanál-rúra (ezoterik) zanesený entitami (špinou) potom informácie, ktoré cez neho pretečú budú špinavé a zanesené (nesprávne). Takisto energia, ktorou údajne pomôže. Môže priniesť dočasné zlepšenie, bude to však na úkor budúcnosti. Môže tvrdiť, že táto energia, tieto informácie sú zhora, zdroja, vyššej moci, mimozemsťanov alebo jednorožcov, to však absolútne nebude pravda. Odhalí ho jeho vlastná energetika. Takto by to malo byť.

Dôležité upozornenie

Nárast entít na niekom neznamená, že ten človek musí byť zlý, s pokriveným charakterom. Existuje niekoľko príčin, prečo sa môžu na niekom vyskytovať. Môže mať ťažšie obdobie. Ak však niekto, kto sa považuje za spirituálneho majstra a má pouprataný život, ukazuje dokonalosť a napriek tomu je zanesený, tam je ostražitosť vždy potrebná.

Dôverujte, ale preverujte komu uveríte.

Verím, že vám táto pomôcka pomôže trošku viac poodhaliť ľudí, ktorý sa skrývajú za nálepku mystiky, ezoteriky, duchovna.

Mám vás rád.

-R-