Wax očami okultistu

Včera som mal dva zaujímavé rozhovory, ktoré mi potvrdili, že bude stačiť, keď skrátim sériu článkov, ktoré som pre vás pripravil do jedného. Pokiaľ sa článok rozhodneš dočítať, dozvieš sa informácie, ktoré sa nikdy nikde nepreberali, ani v ezoterických okultných kruhoch. Nie som mikrobiológ ani virológ, preto získané poznatky môžem komunikovať tak, aby bolo všetko jednoducho pochopiteľné, bez zbytočných odborných výrazov.

Wax očami okultistu

Včera som hovoril s mikrobiológom-virológom. Cieľ rozhovoru bol úplne iný, než k čomu sme sa prepracovali. Slovo dalo slovo a náš rozhovor úplne zmenil rozmery. Zdieľali sme vzájomné poznatky o waxe. Teraz prišiel ten bod keď ideme rovno k veci.

Vedeli ste, že nejde o wax ani o zdravie, tak potom o čo ide?

O dušu, o vlastnú dušu človeka. Neblázni, veď wax je fyzická tekutina, ako môže zasahovať a vplývať na dušu? Duša je jemno-hmotná a wax je fyzický, nejde mi to do hlavy. Vysvetli prosím.

Čo je duša?

Energia, z okultného pohľadu je inteligentná-vedomá energia. Často spomínaná myšlienka: “Zapredal svoju dušu” má svoj hlbší zmysel. V minulosti sa o zapredaní duše hovorilo, keď človek vymenil svoju dušu za majetok. V rámci okultných, magických a rituálnych obradov mohol človek spraviť dohodu s niekým-niečím z druhej strany, ktorý mu splnil želanie, dopomohol mu k istému výsledku, za čo získal kontrolu nad inteligentnou energiou, čo nazývame duša.

Vždy hovoríme o tom istom

Ezoterici tieto následky vidia tak, ako keď sa duša stiahne z človeka alebo celková energetika človeka sa zmení a rozbije. To čo vidia mikrobiológovia je rovnaký následok, ktorý vidia ezoterici. Hovoria o tom istom len v inej reči. Keď veľmi komplikovane s číslami vyhodnocujú zmenu v ATP, neskutočnú únavu, zmenu v DNA, nesprávne fungovanie imunity (zmeny v interferóne gama), obe skupiny hovoria o tom istom.

Wax má svoj zvláštny fenomén. Pre pochopenie podstaty je potrebné aby sa na wax pozreli technológovia-technici, kvantoví fyzici, mikrobiológovia, virológovia ale aj vyššie spomenutí okultisti alebo ezoterici.

Prečo?

Predstavme si wax ako tortu. Ezoterici vedia porozumieť časti celku, mikrobiológovia inej časti celku, okultisti zas inej časti celku, technológ pokiaľ sa pozrie pod mikroskóp vidí úplne iný rozmer, kvantový fyzik vidí úplne iný rozmer z torty. Musia si vzájomne vysvetliť čo vidia tak aby aj pre druhú stranu bol ich vlastný pohľad zrozumiteľný.

Prichádzame ku koreňu problému. Je veľmi málo lekárov, ktorý sa skutočne zrozumiteľne vedia vyjadriť tak, aby  bola ich myšlienka jednoducho pochopiteľná pre druhú stranu. Ťažko si viem predstaviť, že technik, ktorý opravuje autá má doma dostatočne výkonný mikroskop. Kvantový fyzik sa venuje úplne inému smeru ako všetci ostatní. Nakoniec málo takých lekárov je na planéte, ktorý sa reálne venujú okultnej praxi, metódam alebo ezoterike. K pochopeniu ezoterického rozmeru je potrebné mať prax s čisteniami, odstraňovaním entít a kliatob, bez ktorých len ťažko pomenujete duchovnú-energetickú podstatu, ktorú vidíte.

Duša, telo, bunky

V minulosti som sa stretol s vedcom, ktorý z vedeckého pohľadu hovoril o duši, o tom ako sa duša pripája na telo. Každá bunka v tele má mitochondriu. Mitochondria je batéria každej bunky. Obal mitochondrie je kľúčovou časťou, na ktorú sa duša (energetické pole, torzné pole) pripája, zachytáva. Jeho vysvetlenie dávalo zmysel. 

Zawaxovaných nevedeli čistiť

Zo zahraničia som dostal správu, že ľudí po waxe nemohli čistiť. Najviac prekvapila odpoveď k akej sa dopracovali. Podľa všetkého od nich odišli strážni anjeli. Poďme si vysvetliť túto odpoveď. 

Duša sa pripája na obal mitochondrie. Tak ako duša je energia aj strážny anjel je energetického základu. Pre zjednodušenie používam vyjadrenie duša má charakter batérie a strážny anjel je viac ochranného typu. Obe sa napájajú na mitochondrie a cez centrálny nervový systém prinášajú vnemy, ktoré už naša fantázia, náš mozog vyhodnocuje ako zvuk, obraz alebo pocit.

Prečo nemohli čistiť zawaxovaných? Pretože po waxe sa zmenilo fungovanie mitochondrií a duša či strážny anjel sa už nemohol napojiť na dotyčného. Tento fenomén vnímajú ezoterici keď hovoria o odpájaní duše len ho nevedia správne pomenovať, pretože im chýbajú vedecko technické poznatky.

Čo je wax?

Z okultného uhla je to kliatba, z iného pohľadu je to nanotechnológia, z mikrobiologického uhla je to mRNA alebo genetický kód.

Prečo kliatba?

Kliatba je prianie a energia, ktorú človek poprial svojmu súperovi. Podľa toho aký je človek šikovný dokázal poslať kliatbu na druhého človeka, ktorá sa zapísala do jeho energetiky, podvedomia (programy sebaničenia), do rodu (rodová kliatba).

mRNA je kód, genetický kód. Nie je rozdiel medzi umelým kódom, ktorý sa zapisuje do genetiky a zlým želaním, ktorý sa taktiež zapisuje do genetiky a epigenetiky človeka. Stačí si odmyslieť máchanie rukami a rôzne vyčačkané rituály a dostaneme rovnaký efekt. Obe dokážu pôsobiť rovnako a priniesť rovnako ťažké následky. 

Najdôležitejšia otázka

Prečo potrebuje wax zmeniť schopnosť tela pripojiť dušu k mitochondriám? (zjednodušene prípojka k wifi a telefón) Kto a čo tým sleduje? Kto poskytol technológiu mRNA? Aký to má presah?

Technológia a evolúcia v technológiách

Paranormálny jav zvaný záchodová kefa v obývačke. Keď sa z ničoho nič zjaví záchodová kefa v obývačke a nikto z rodiny netuší kto ju tam preniesol. Prvý laser, prvý procesor nevznikol tak, že si Fero ráno sadol k stolu a poobede bola technológia hotová. Odkiaľ vedel, aké nástroje má použiť? Odkiaľ vedel, aký plyn má použiť? Odkiaľ vedel, aké napätie potrebuje použiť? Môžeme povedať, že Fero skúšal.

Predstavte si, že rozoberiete hodinky na súčiastky. Vložíte ich do malého vrecúška a budete ich natriasať. Úlohou je natriasať ich dovtedy, pokým sa z nich nanovo neposkladajú celé hodinky. Koľko budete natriasať vrecúško?
S Ferom je to rovnako. Koľko by natriasal to pomyselné vrecúško kým vytvorí laser? Koľko životov mu to potrvá?

Technologická evolúcia nikdy neprišla tak, že z ničoho sa vytvorilo niečo, pretože už len  nástroje, ktoré sú potrebné pri výrobe, by čakal rovnaký postup a teda rovnaké pomyselné natriasanie vrecúška.

Financie sú nezanedbateľnou súčasťou technologického vývoja. Pokiaľ má Fero technológiu, ktorú vyvíja a pôjde za Pištom aby mu poskytol peniaze na dokončenie. Pišta sa opýta čo má hotové a dokončené? Čo funguje?

Fero ukáže čo má k dispozícii poprípade hotové riešenia. Pišta je zbehlý v investíciách, preto nepodľahne eufórii. Peniaze poskytne len vtedy, keď je istý výsledok, keď je isté, že investícia sa mu vráti. V prípade ešte “neexistujúcich” – evolučných technológií ide takmer vždy o nedokončené projekty, ktorých rozpočet môže byť kľudne bezodný. Ty by si poskytol peniaze pre taký projekt?

Cudzia technológia vyskúšaná na ľuďoch

Technologickú evolúciu sa dá spraviť jedine tak, že niekto “pošepká” riešenie, kto má takúto technológiu už hotovú k dispozícii. Tento fenomén sa neudial len pri laseroch ale aj pri ďalších technológiách napr. pri čipoch a procesoroch.

mRNA wax je cudzia technológia vyskúšaná na ľuďoch. Ten kto poskytol technológiu je úplne odlišný od našich ľudských. Prečo by niekto potreboval manipulovať so schopnosťou mitochondrií pripojiť sa na vyššie energetické polia, ktoré nazývame duša, strážny anjel? 

Kategória X

Existuje kategória ľudí, ktorý sa venujú experimentálnym technológiám. Bez poznatkov z kvantovej fyziky a experimentálnych poznatkov, by nebolo možné vysvetliť niektoré prejavy waxu. Popri lekároch, ezoterikoch, mikrobiológoch, technológoch, okultistoch, vedcoch, práve táto kategória ľudí dokáže vidieť tých posledných a najdôležitejších 10% z torty waxu.

Okultný presah č.1

Prednedávnom sa dostalo ku mne video, v ktorom zomierali waxované osoby. Veľmi ma prekvapilo niekoľko faktov. 1. väčšina z nich pred smrťou videla niečo čo ostatní nevidia (nie je to podmienka), 2. začali sa natriasať,
3. duša z nich sa sťahuje, odsáva, 4. dochádza k smrti, 5. následkom smrti sa pokazilo zdravie

Nezawaxované osoby stále zomierajú tak ako v minulosti. 1. pokazené zdravie, 2. začnú mať vízie (nie je to podmienka), 3. dochádza k smrti 4. odchádza duša

Prvé čo mi napadlo čo vidia ľudia, ktorí sú waxovaní a umierajú? Druhé mi napadlo kam sa tá duša podela?

Okultný presah č.2

Za bežných okolností sa duša po smrti vracia do kolobehu do tzv. karmického kolobehu. Keď som si zmeral konkrétne tých, o ktorých som vedel, že dostali wax, odpoveď bola prekvapivá. Vyšlo mi, že ich duša nešla ďalej do kolobehu, nie je ani na tom mieste, kde umreli. Na otázku či je tá konkrétna duša niekde uväznená vyšla odpoveď áno.

Ľudia, ktorí zomreli bez waxu ich duša išla ďalej. Tam sa výsledky nemenia.

Škodenie v priamom prenose

Na sieti kolujú videá, ktoré ukazujú zawaxovaných ľudí ako vidia okolo seba niečo čo nikto iný nevidí, oháňajú sa rukami, otáčajú sa v smere hodinových ručičiek (až na málo výnimiek), odpadávajú, natriasajú sa, odchádza duša a následne umierajú.

Čo vidia títo ľudia? Z okultného hľadiska (podľa mňa), vidia práve toho, kto mRNA technológiu poskytol. Jeho pravú tvár. Polož si otázku, prečo niekto zámerne manipuluje s mitochondriami tak, aby nedokázali vytvoriť spojenie s energetickými poľami? Najskôr vidia skutočnú tvár toho kto poskytol mRNA technológiu. Samozrejme môže byť, že vidia nový typ entít, ktoré tu doteraz neboli, avšak to sa mi zatiaľ nepotvrdilo. 

Z pohľadu kvantovej fyziky kľudne môže ísť o typ kvantovej technológie. Tie umožňujú robiť “zázraky”. Nejde len o bežné zjavenie z ničoho, je to kvantový skok z jednej úrovne do druhej. Niektoré univerzity už testujú takúto možnosť. Je to čisto technológia.

Vedecká komunita

Fantázia mi zafungovala a zakonšpiroval som si. Pokiaľ je toto celé pravda, potom aj tvrdenia z komunity All**** musia byť pravdivé. V niektorých videách tvrdia, že existujú také cudzie životné formy, ktoré sem prichádzajú len kvôli tomu čo nazývame duša, pretože oni sami nemajú dušu. Po premeraní mi vyšla potvrdzujúca odpoveď. Tieto životné formy nemajú v sebe tú esenciu, ktorú nazývame duša.

Kto poskytol mRNA mal za cieľ odpojiť dušu ľudí a získať ju ako batériu. Je to vtip? Nie je. Ako reagujú vedci, lekári, mikrobiológovia na túto moju teóriu? Sú veľmi prekvapení a musia ju stráviť. Neskôr mi navrhnú potykajme si. Toto nie je teória. Je to spôsob akým funguje wax. 

Posmievači, pochybovači, extra kritici

Pre toho to nemá poznatky v niektorej z vyššie uvedených kategórií zostane tento mechanizmus šialenou teóriou, ktorú vysvetlí úplne inak. Vašou úlohou je presvedčiť sa o pravdivosti alebo o nepravdivosti tohto mechanizmu.

Viete aký je rozdiel medzi bohom a mimozemšťanom? Mimozemšťan sa vylepšoval technológiami, bohovia (božstvá) prácou na sebe a svojich schopnostiach.

Prečo je celospoločenské zhoršenie všetkého?

Čo sa stane človeku, ktorého opustí strážny anjel? Začne sa mu zhoršovať kompletne celý život. Prečo? Strážny anjel / tento druh inteligentnej energie / poľa, ktorý nazývame strážny anjel zabezpečuje našu ochranu.

Dobrý kamarát mi povedal, vieš koľko takých ľudí je v mojom okolí, ktorým dáš 10 možností na výber 9 je extra dobrých a 1 je zlý. Normálne intuitívne si vyberú ten 1 najhorší.

Staré spôsoby a nové spôsoby

Kamoška mi povedala: “Čuduješ sa? Veď to je to isté čo v minulosti mágia.” Super postreh. Zmenila sa len forma, z máchania rukamy, rituálov, vyčačkaných obradov sa preniesol spôsob čiernej mágie do tekutiny.

Nie je rozdiel medzi rituálom kedy sa niekto porezal a dal svoju krv k rituálu a osobou, ktorej priamo do krvi vpichli gen kód, ktorý funguje ako kliatba alebo dohoda.

Hlavný okultný presah

Otázka mikrobiológa: Prosím ťa ako vie wax pôsobiť na dušu? Stále je to energia. Tekutina predsa nemôže pôsobiť na dušu. Máš pravdu nemôže pôsobiť a predsa. Čo to potom je?

Vieš ako funguje zapredanie duše? Vymením s tebou tvoj strach zo smrti z vírusu za “ochranu” pred týmto nebezpečenstvom. Čo mi poskytneš ty? 110 eur za dávku? To čo dá zaočkovaná osoba na výmenu je vlastná duša. Je to informovaný súhlas, vedel o tom, poskytol, podpísal. Platí to? Ano.

Na otázku či je wax to isté ako v minulosti magická dohoda o zapredaní duše? Vyšla odpoveď áno. Nikdy nešlo o vaše zdravie. Mechanizmus fungovania a energetika nepustí.

Existuje riešenie?

Existuje. K vyriešeniu sú potrebné poznatky rovnako ako k rozpoznaniu vyššie menovaných mechanizmov.
Čo dodať na koniec. Nevidel som, že by kdekoľvek bola táto téma rozobratá do detailu. Možno vám pomôžu poznatky dopracovať sa k zlepšeniu.

Pokiaľ sa článok niekomu nepáči je to v poriadku berte to ako rozprávku.
Pokiaľ si z neho zoberiete poučenie nech vám pomôže.

Vyššie rozpísané poznatky a skúsenosti sú z praxe.
Nech sa vám darí
-R-