Zbrane a mier

Dá sa vytvoriť so zbraňami mier? Skutočne? Kto to tvrdí, je mentálne chorý, konkrétne sociopat.

Čo sa dá v  tejto situácii spraviť?

Jediným riešením by bolo okamžite prestať! Treba okamžite prestať a skončiť s vojnou!
Ničia rodiny, celé krajiny. Posielanie zbraní a nábojov musí byť okamžite zastavené, zakázané a odsúdené.

A ako máme pomôcť?
Posielať treba pomoc, posielať treba peniaze.

Vojna je konflikt viacerých strán. 

Kto jednostranne ospravedlňuje, schvaľuje, nabáda, vyvoláva k nenávistnému činu, konaniu a mysleniu, posilňuje a predlžuje vojnu so všetkými následkami rovnako, ako keby tú vojnu sám začal.

Je to rovnaké ako s fungujúcou firmou. Aby firma rástla a prosperovala, musí mať niekoľko správne fungujúcich vrstiev a častí. Jednu vrstvu predstavuje výroba, druhú výskum, tretiu marketing atď. Bez výroby by nebolo čo predávať, bez marketingu by nebol predaj, firma by nemala príjmy a skrachuje.

Čomu venuješ pozornosť, to posilňuješ.

Bez marketingu na posielanie zbraní a nábojov by vojna oslabila a postupne skončila. Vyzývanie k pokračovaniu vojny, k dodávaniu zbraní a nábojov je z energetického hľadiska rovnaké, ako keby ju človek začal sám.

PRAX VENOVANÁ OCHRANE MIERU

Mier v praxi pomôže ochrániť rodiny, ochrániť krajinu.

Otroctvo

3 Pravidlá otrokárov  | Ako fungujú otrokári?

Zbrane a mier Paradox

Na vojnu sú potrebné peniaze. Na nápravu následkov vojny sú potrebné peniaze. Paradox je, že na rýchlu pomoc sú potrebné peniaze, ktoré však vydáva otrokár. Pokiaľ ich nevytlačí, alebo nevygeneruje, tí čo pomoc potrebujú, ju nedostanú.

Cyklus otrokárov

Zbrane a mier |  Ako je to z energetického hľadiska?

Každý, kto to vníma citlivo musí vedieť, že následky pri tomto smerovaní ľudí t.j.  deštruktívnym smerom, prináša poníženie osudu a rozpad budúcnosti. Ide o najťažšie stopky, aké môžu prísť. (napr. permanentný únik energie, strata zdravia, rozpad rodiny atď…)

Pri takejto stopke nestačí meditácia, nestačí len citlivo vnímať, nestačí len náprava, pretože ide o negatívne vytváranie karmických následkov pre celé krajiny a kontinenty, poprípade aj pre celý svet.