Skip to content

Cenník čistení

Osobné čistenie

200€

Čistenie priestorov I čistenie bytu

Čistenie domu 1 podlažie I čistenie domu viac podlažné

249€

249€ I dvojpodlažné 399€

bALÍKY

5x Čistenie entít, bytostí, duchov, děmonov, negatívnych energií

10x Čistenie entít, bytostí, duchov, děmonov, negatívnych energií

249€ + AKCIA + 1x čistenie BONUS (spolu 6x)

499€ + AKCIA + 3x čistenie BONUS (Spolu 13x)

Rodinný balík I 2x dospelý + 1 dieťa

Rodinný balík I 2x dospelý + 2 deti

429€

449€

Rodinný balík I 2x dospelý + 1 dieťa

450€

Rodinný balík

200€